Thomas Van Oppens

Schepen van personeel, organisatie, digitalisering, aankoopbeleid, dierenwelzijn, studentenzaken en afvalbeleid

Als jongste schepen van Leuven en door zijn economische achtergrond heeft Thomas een voorliefde voor cijfers en data. Hij gelooft bovendien sterk in innovatieve technologie om de uitdagingen waarvoor we staan het hoofd te bieden. Hij wil een ecologische stempel drukken, maar één die ook haalbaar en betaalbaar is.

Thomas omarmt volop digitale toepassingen opdat stadsmedewerkers jou zo vlot mogelijk kunnen verder helpen. Hij bouwt Leuven uit tot een Smart City die de nieuwste technieken en data gebruikt om het leven in onze stad te verbeteren. Zo voorzag hij slimme sensoren die nachtlawaai automatisch vaststellen en aanpakken. Samen met schepen David Dessers, KU Leuven, UCLL, imec en Leuven 2030 richtte hij het Leuven 2030 Urban Lab op, waar Leuvense beleidsmakers en onderzoekers elkaar ontmoeten en onderzoek afstemmen op de duurzaamheidsuitdagingen die zich stellen in de stad. Hij ziet de stad als een laboratorium waar met de nieuwste technieken geëxperimenteerd wordt om de samenleving te verbeteren.

Als schepen van afvalbeleid zorgt hij er in de eerste plaats voor dat de stad net is en blijft. Volgens een grote bevraging heeft Leuven van alle centrumsteden de netste straten en voetpaden. Maar hij gaat ook een stap verder. Hij ziet afval als een kostbare grondstof en wil die grondstoffen zoveel mogelijk een tweede leven geven. Zo richtte hij de Materialenbank op, een plek waar afgedankte bouwmaterialen hergebruikt worden. 

Als dierenvriend heeft Thomas werk gemaakt van een echt dierenwelzijnsbeleid. Dankzij de aanstelling van een verantwoordelijke dierenwelzijn bij de stad, een diereninspecteur bij de Leuvense politie en een goede samenwerking met onder meer Zwerfkat in Le(u)ven en Animal Rescue Service wordt elk dier in nood geholpen. Ondertussen timmert hij verder aan de oprichting van een dierenwelzijnscentrum voor de regio.