Leuven is properste centrumstad van Vlaanderen

29 Juli 2021

Leuven is properste centrumstad van Vlaanderen

"Dit is een opsteker, in het bijzonder voor de stadsmedewerkers. Maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Een propere stad, dat is elke dag opnieuw de handen uit de mouwen steken." - Thomas Van Oppens

Midden juni maakte Vlaanderen de resultaten van de stadsmonitor bekend. Uit deze bevraging van de Vlaamse overheid naar de tevredenheid van inwoners - waaraan 3.000 Leuvenaars deelnamen - blijkt dat Leuvenaars heel tevreden zijn over de netheid van hun stad. Drie op vier Leuvenaars vinden dat de straten en voetpaden in hun buurt netjes zijn. Daarmee is Leuven de properste centrumstad van Vlaanderen. "Een heuse opsteker voor de veertig stadsmedewerkers die dagelijks de baan op gaan om onze stad netjes te houden", aldus schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. "Maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Een propere stad, dat is elke dag opnieuw de handen uit de mouwen steken."

75 procent van de Leuvenaars vindt dat de straten en voetpaden in hun buurt netjes zijn. "We scoren daarmee het best van alle centrumsteden. Bij de vorige stadsmonitor in 2017 moesten we Genk en Brugge nog voor laten gaan. 71 procent van de Leuvenaars oordeelde toen dat de straten en voetpaden proper zijn", vertelt schepen Thomas Van Oppens. Ook wat zwerfvuil betreft zijn de resultaten positief. 36 procent van de Leuvenaars ondervindt zelden of nooit last van zwerfvuil. Daarmee scoort Leuven opnieuw het best van alle centrumsteden. Bij de vorige stadsmonitor stond Leuven hiervoor nog op een gedeelde tweede plaats. Daarnaast vindt 87 procent van de Leuvenaars dat het stadscentrum over het algemeen netjes is. Hier moet Leuven enkel Mechelen voor laten gaan. 

"De stad is maar proper dankzij de inzet van velen, dag na dag. Ook van de Leuvenaars zelf. Ik wil in de eerste plaats onze stadsmedewerkers bedanken, maar ook de vele Leuvenaars die mee zorgen voor een propere, aangename buurt", aldus Van Oppens. "Tegelijkertijd weten we dat het natuurlijk altijd nog beter kan en dat sommige plaatsen extra aandacht vragen. We blijven ons inzetten voor een nog nettere stad en minder zwerfvuil. Daartoe bevestigden we vorig jaar bijvoorbeeld nog peukenzuiltjes aan vuilnisbakken in het stadscentrum en sinds deze maand experimenteren we met grotere, slimme vuilnisbakken. En tot slot: een proper Leuven, dat is een taak van ons allemaal. Het netste plein is het plein waar niets weggegooid wordt. Bij deze dus nog eens een warme oproep om geen afval op de grond te gooien."

Sorteerkampioen

De Leuvenaars horen tot slot bij de beste sorteerders van het land. Van alle centrumsteden houden zij per inwoner het minste restafval over. 81,9 procent van de Leuvenaars is tevreden over de huisvuilophaling en de dienstverlening op recyclageparken.