De mensen van Groen

Groen Leuven

Lies Corneillie

Schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid

David Dessers

Schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie

Thomas Van Oppens

Schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn