De mensen van

Groen Leuven

David Dessers

Schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie

Lies Corneillie

Schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid

Thomas Van Oppens

Schepen van personeel, organisatie, digitalisering, aankoopbeleid, dierenwelzijn, studentenzaken en afvalbeleid

Ann Li

Gemeenteraadslid

Eva Platteau

Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid

Fatiha Dahmani

Gemeenteraadslid

Wouter Florizoone

Gemeenteraadslid

Heidi Vanheusden

Gemeenteraadslid

Frouke Wouters

Fractievoorzitter

Kris Fierens

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Lieve Polfliet

Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst

Luka Augustijns

Provincieraadslid

Tie Roefs

Gemeenteraadslid en provincieraadslid

John Cramer

Ondervoorzitter

Vincent Van Hasselt

Voorzitter van het partijbestuur