Wouter Florizoone

Wouter Florizoone

Wouter Florizoone

 • Lid in gemeenteraad
 • Lid in ocmw-raad
 • Voorzitter in commissie sport, middenstand en werk
 • Effectief lid in commissie onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen
 • Effectief lid in commissie openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken
 • Effectief lid in commissie mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie
 • Effectief lid in algemene verenigde commissies
 • Plaatsvervangend lid in commissie financiën, ruimtelijk beleid, bouwen en onroerend erfgoed
 • Plaatsvervangend lid in commissie veiligheid, communicatie en algemene coördinatie
 • Plaatsvervangend lid in commissie cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren
 • Plaatsvervangend lid in bijzondere evaluatiecommissie
 • Plaatsvervangend lid in commissie zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen
 • Plaatsvervangend lid in commissie personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn

[email protected]

Wouter Florizoone

Gemeenteraadslid

 • Lid in gemeenteraad
 • Lid in ocmw-raad
 • Voorzitter in commissie sport, middenstand en werk
 • Effectief lid in commissie onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen
 • Effectief lid in commissie openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken
 • Effectief lid in commissie mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie
 • Effectief lid in algemene verenigde commissies
 • Plaatsvervangend lid in commissie financiën, ruimtelijk beleid, bouwen en onroerend erfgoed
 • Plaatsvervangend lid in commissie veiligheid, communicatie en algemene coördinatie
 • Plaatsvervangend lid in commissie cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren
 • Plaatsvervangend lid in bijzondere evaluatiecommissie
 • Plaatsvervangend lid in commissie zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen
 • Plaatsvervangend lid in commissie personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn

[email protected]