Wouter Florizoone

Raadslid

Je kan aan de kant blijven staan en zeggen dat het niet goed gaat of je kan je positief engageren en proberen er zelf iets aan te veranderen. Ik kies bewust voor politiek engagement, maar geen eeuwigdurend. Wat mij betreft moeten voorstellen en acties op korte en middellange termijn zichtbaar zijn, daar mag je me op afrekenen.

Ondertussen is het 18 jaar geleden dat ik in Leuven kwam wonen. In het begin in de Tervuursestraat, nadien 10 jaar in Kessel-Lo en ondertussen al meer dan 5 jaar in Heverlee.

Mijn interesseveld is breed, mijn engagement is specifiek en resultaatgericht. Als ik aan iets begin, dan wil ik het ook afwerken.

  • Mobiliteit : vanuit mijn ervaring als dagelijkse fietser, maar ook als mobiliteitsexpert in project-en advieswerk zie en formuleer ik concrete oplossingen voor een stad op mensenmaat. Voor jonge fietsers op weg naar school of pendelaars op zoek naar een veilige en autoluwe woon-werkroute. De kwaliteit van de inrichting is daarbij sterk bepalend.
  • Innovatie : laat ons de Leuvense innovatie met slimme sensoren, chips, robots en andere toepassingen ook in de praktijk tonen. In hartje Leuven, maar ook in de deelgemeenten. Ik denk dan aan slimme verkeerslichten, papierloze events, afvalophaling met sensoren of vleermuisvriendelijke verlichting langs fietspaden en fietstunnels.
  • Ondernemerschap : we zijn bondgenoten van lokale handel en KMO’s. Mijn beide grootouders hadden een bloeiende handelszaak. Maar om dat draaiende te houden heb je klanten nodig en een interessant aanbod. Ik wil actief meedenken met ondernemers en Leuven als handels- en ondernemersstad sterker op de kaart zetten.
  • Circulaire economie : ik zie heel wat kansen om hoogwaardige grondstoffen en materialen in de stad te houden i.p.v. in een bouw-en sloopcontainer. Zo lanceerde ik al een voorstel voor een circulaire hub en materialenbank in de Vaartkom.
  • Energie & klimaat : energiezuinig (ver)bouwen, een groepsaankoop isolatie en zonnepanelen of de uitrol van een warmtenet. Beroepsmatig werk ik al 20 jaar in deze branche. Vanuit die ervaring zie ik heel wat nietbenutte kansen voor Leuven, richting klimaatneutraliteit.

Als lid van het partijbestuur inspireer ik de koers van Groen Leuven vanuit mijn ervaring als burger, ondernemer en kabinetsadviseur. En zoals je hierboven kon lezen is dat met concrete input op het vlak van mobiliteit, innovatie, ondernemerschap, natuur, internationalisering, energie, circulaire economie en klimaatvriendelijke oplossingen. Dit zijn meteen ook de thema’s waarin je me kunt terugvinden. Zo ben ik binnen de lokale werking trekker van de werkgroep ondernemen. Daarnaast trek ik mee de werkgroep klimaatneutraal om onze visie en ideeën te voeden met nieuwe, uitrolbare concepten voor een circulaire en klimaatneutrale stad.

Professioneel ben ik zowel een denker als een doener. Ik werkte deeltijds op het groene kabinet in de provincie Vlaams-Brabant. Daar heb ik van bij de start van de legislatuur de werking richting een klimaatneutrale provincie gecoördineerd op basis van een grondige reorganisatie van de beschikbare middelen en beleidsfocus.

‘Vlaams-Brabant klimaatneutraal 2040’ staat model voor heel wat andere provincies en lokale overheden met een dynamiek van onderuit waarin concrete CO2-reductie met opschaalbare projecten zich volop aan het realiseren is. Bijna 6 jaar provinciale bestuurservaring leverde heel wat extra bagage op.

Daarnaast kan je me als freelance fietskoerier wel eens op vrijdag fietsend door de stad zien rijden en werk ik ruim 10 jaar op regelmatige basis als beëdigd en sociaal tolk Nederlands-Spaans, een uit de hand gelopen hobby ;)

De combinatie van het Spaans en de 'mobiliteit- en milieubagage' gebruik ik ook als spreker en gastdocent in Latijns-Amerika. Of om de jaarlijkse Leuvense Noche Solidaria mee te coördineren. 

Tot slot zet ik me als verkeersouder in en rond basisschool Paridaens en als medetrekker van Comité T, een buurtinitiatief voor een leefbare en fietsvriendelijke Tervuursepoort samen met anderen in voor een leefomgeving op mensenmaat.

wouterflorizoone@gmail.com | +32485345070  

FILMPJE