Home

Actueel

Er is nood aan verdere stappen om te komen tot een meer structurele aanpak van de dakloosheid in Leuven. In een recente studie over de Leuvense situatie is een pleidooi te vinden voor ‘Housing First’ als antwoord op dakloosheid. Schepen Verlinden lijkt niet overtuigd, Groen is dat wel.

Wat is Housing First? Het is een vorm van sociale innovatie waarbij...

De pas gepubliceerde Stadsmonitor 2017 geeft een interessant beeld van Leuven. In veel opzichten doen we het heel goed, en daar mogen we blij mee zijn. Tegelijk maakt de Stadsmonitor duidelijk waar de grote uitdagingen liggen voor de nabije toekomst. Met name op het vlak van wonen, mobiliteit, energetische renovatie en duurzaam bouwen en ook participatie liggen er grote uitdagingen waar...

Met Groen willen we naar een tandzorg die menselijker, eerlijker en gezonder is. Want een gezonde mond is een basisrecht. Tijdens een actie stelde Kamerlid Anne Dedry het groene tandzorgplan voor.

Nog nooit waren er in ons land zo veel tandartsen die zelf hun tarieven kiezen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van federaal parlementslid Anne Dedry (...

Bevoegdheden

Groen wil Leuven verder uitbouwen tot een klimaatneutrale en circulaire stad, waar de lucht gezond is en de energie hernieuwbaar, waar er genoeg groen is en waar eerlijk voedsel van dichtbij kan komen.
Groen wil een Leuven waar we kiezen voor verbondenheid en niet voor uitsluiting, waar iedereen op een betaalbare en duurzame manier kan wonen en waar we armoede als een onrecht zien dat we samen moeten aanpakken.
Groen wil een Leuven waar burgers volwaardige partners zijn in het beleid, waar we diversiteit een culturen en leeftijden en leefstijlen als een rijkdom zien en waar we een bloeiende cultuur koesteren.