Home

Actueel

De partijen Groen, sp.a, CD&V, N-VA, en Open VLD leggen op maandag 23 januari aan de Leuvense gemeenteraad een motie voor waarin ze stellen dat de luchthaven pas verder kan uitbreiden als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Moet de luchthaven Brussels Airport verder uitbreiden om haar toekomstige rol verder te kunnen spelen? CEO Arnaud Feist van Brussels Airport...

Groen Leuven wil een ambitieuzer beleid voor autodelen, zodat meer Leuvenaars kunnen overschakelen van een eigen wagen naar autodelen. Tegen 2020 moet elke inwoner van groot-Leuven autodeelwagens kunnen vinden op 500 meter van de woning. Vooral door het actiever aantrekken van verschillende aanbieders moet het mogelijk worden een ruimer aanbod te garanderen. Zo dragen we ook bij...

Zetten we samen het jaar 2017 feestelijk in? We nodigen je graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op woensdag 18 januari 2017 vanaf 19 uur in het Narrenschip (Kolonel Begaultlaan 9B, 3012 Wilsele).