Home

Actueel

Met de bespreking van het meerjarenplan en de jaarrekening op de gemeenteraad, maakt Groen de balans op in dit laatste jaar van de legislatuur. We stellen vast dat de stad er opnieuw niet in is geslaagd om de beloofde investeringen voor het voorbije jaar uit te voeren, maar zien daarnaast ook dat de besparingen die er ogenschijnlijk zijn, omgezet worden in activiteiten die het huidige...

Groen ijvert reeds enkele jaren voor een veilige fietsverbinding vanuit het dorp van Wijgmaal met Wilsele-Putkapel. Dit kan gerealiseerd worden door een aansluiting te maken achter de voetbalterreinen met het bestaande fietspad aan de Vandernootstraat. Het stukje veld dat nodig is om die verbinding te realiseren staat op dit moment te koop. Daarom vraagt Groen snelle actie  van het...

Her en der groeien exotische planten en dieren. Sommige daarvan (de zogenaamde invasieve exoten) verdrijven inheemse soorten en brengen schade toe aan allerlei infrastructuur. Groen vraagt een gerichte aanpak.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Natuurbeschermers melden woekersoorten op de website waarnemingen.be. Maar het is de vraag of er iets gedaan wordt met die...

Bevoegdheden

Groen wil Leuven verder uitbouwen tot een klimaatneutrale en circulaire stad, waar de lucht gezond is en de energie hernieuwbaar, waar er genoeg groen is en waar eerlijk voedsel van dichtbij kan komen.
Groen wil een Leuven waar we kiezen voor verbondenheid en niet voor uitsluiting, waar iedereen op een betaalbare en duurzame manier kan wonen en waar we armoede als een onrecht zien dat we samen moeten aanpakken.
Groen wil een Leuven waar burgers volwaardige partners zijn in het beleid, waar we diversiteit een culturen en leeftijden en leefstijlen als een rijkdom zien en waar we een bloeiende cultuur koesteren.