Home

Actueel

De recent gepubliceerde kaarten over de luchtkwaliteit geven aan dat er in Leuven een belangrijk probleem is met luchtvervuiling. Het is tijd voor een ambitieuzer beleid.

De Vlaamse overheid publiceerde vorige week nieuwe kaarten waarop de vervuiling door stikstofdioxide (NO2) in beeld gebracht wordt. Verder zijn er ook gelijkaardige kaarten beschikbaar over fijn stof (PM...

Groen is niet onder de indruk van communicatie van het stadsbestuur over de positieve financiële toestand van de stad. Het is te vroeg om een volledig beeld te hebben en het investeringsbeleid toont tekortkomingen.

Schepen Carl Devlies kwam afgelopen week in de pers met de boodschap dat de Leuvense financiën in een blakende gezondheid verkeren. Leuven zou een overschot...

We nodigen u graag uit onze nieuwjaarsreceptie op dinsdag 9 januari vanaf 19 uur in Hal 5, Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo

Bevoegdheden

Groen wil Leuven verder uitbouwen tot een klimaatneutrale en circulaire stad, waar de lucht gezond is en de energie hernieuwbaar, waar er genoeg groen is en waar eerlijk voedsel van dichtbij kan komen.
Groen wil een Leuven waar we kiezen voor verbondenheid en niet voor uitsluiting, waar iedereen op een betaalbare en duurzame manier kan wonen en waar we armoede als een onrecht zien dat we samen moeten aanpakken.
Groen wil een Leuven waar burgers volwaardige partners zijn in het beleid, waar we diversiteit een culturen en leeftijden en leefstijlen als een rijkdom zien en waar we een bloeiende cultuur koesteren.