David Dessers

Gemeenteraadslid | 1ste plaats lijst

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 maken we met een zevenkoppige groene fractie deel uit van de Leuvense gemeenteraad. De raad telt 45 leden. Met een goede taakverdeling en veel collegialiteit slagen we erin om een sterke groene stem te laten horen in de raad.

Leuven is een stad met heel wat actieve inwoners, die mooie initiatieven nemen, acties voeren en ideeën ontwikkelen over de stad waarin ze wonen. Uit onderzoek blijkt ook dat die Leuvenaar heel graag actiever zou willen betrokken worden bij het beleid. Alleen gebeurt dat veel te weinig. Op het vlak van participatie hinken we achterop en het bestuur stelt de Leuvenaar vaak voor als een klagende burger. Dat is jammer, zeker gezien die bevolking vaak vooroploopt. Zo is Leuven bijvoorbeeld een fietsende stad, niet dankzij het beleid maar ondanks het gebrek aan een fietsbeleid die naam waardig. Deze stad heeft nood aan een democratische ommekeer: burgers zouden veel meer hun stem moeten kunnen laten horen en het wordt tijd om werk te maken van echte inspraak en participatie.

Als gemeenteraadslid volg ik de commissies leefmilieu en openbare werken op, alsook de commissie die zowel sport, handel als landbouw behandelt. We willen graag de grootste verdedigers zijn van de doelstelling om de stad klimaatneutraal te maken, maar trekken ook aan de alarmbel wanneer weer eens blijkt dat het bestuur talmt, onvoldoende hoge ambities stelt of projecten voorstelt die lijnrecht ingaan tegen de klimaatneutrale plannen, zoals een parking onder de Bruul bijvoorbeeld.

 

Schoolbergenstraat 20, 3010 Kessel-Lo | 0486.69.69.27 | david.dessers@leuven.be

 

(foto: Sien Verstraeten)