David Dessers

Schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie

"In Leuven bouwen we, met de steun van Europa, aan een klimaatneutrale toekomst. Dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen radicaal proberen terug te dringen om zo mee de klimaatverandering tegen te gaan", vertelt David. Daarom renoveren we in sneltempo gebouwen, kiezen we we maximaal voor hernieuwbare energie en ondersteunen en ontzorgen we Leuvenaars om hetzelfde te doen.

Dat is een grote uitdaging, gezien onze stad ook sterk groeit. Op 20 jaar tijd kwamen er 15.000 inwoners bij. "Mobiliteit is goed voor een kwart van onze CO2-uitstoot en dus maken we de omslag naar een duurzame mobiliteit. Gezien die sterke groei van de stad is die omslag ook gewoon nodig. Als we allemaal in de wagen blijven zitten, rijden we ons letterlijk vast", schetst David. Daarom maken we met Groen in het stadsbestuur volop werk van duurzame alternatieven: degelijke en veilige fiets- en voetpaden, deelwagens en -fietsen en sterk en duurzaam openbaar vervoer. De fiets is de sleutel in de omslag naar een duurzame mobiliteit en Leuven evolueert in sneltempo naar een echte fietsstad. En dat mede dankzij de Leuvenaars, die massaal op de fiets springen.

Voorts maken we - letterlijk - ruimte voor innovatieve stadslandbouw en zorgen we voor duurzaam geteelde, seizoensgebonden voeding op het bord van de Leuvenaar. Daarnaast bouwen we aan een circulaire stad, waar materialen steevast een tweede leven krijgen en afval tot een minimum beperkt wordt.

Europa selecteerde Leuven als pioniersstad voor klimaat en ondersteunt onze stad om versneld klimaatneutraal te worden. Samen met de hele stadsgemeenschap zetten we daar volop onze schouders onder. Voor meer toekomst en minder uitstoot.