Lies Corneillie

Schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid

Als alleenstaande mama weet Lies hoe belangrijk het is om op anderen te kunnen rekenen en zorg te dragen voor elkaar. In Lies vind je dan ook een bondgenoot in de strijd voor een inclusieve en warme stad. Lies bouwt als schepen elke dag aan het recht op goed wonen en gelijke kansen voor iedereen. Dit doet ze vol enthousiasme en durf, maar altijd op zoek naar oplossingen en samenwerking. Community Land Trust Leuven, Huurhuis of Queer Leuven bewijzen dat: aan een rechtvaardige stad bouw je immers samen met organisaties én inwoners.

Solidariteit en rechtvaardigheid zijn voor haar enorm belangrijk. Die waarden heeft ze van thuis meegekregen, waar ze opgroeide in een groot gezin. Ze leerde het belang van opkomen voor anderen en vechten voor een eerlijkere maatschappij, niet enkel hier bij ons maar wereldwijd.

Lies kreeg ook het actieve engagement mee met de paplepel. Van jongs af aan was ze actief in verschillende jeugdorganisaties, als animator of in het bestuur. De keuze voor de studie van sociaal-cultureel werk was evident. In Leuven ging een wereld voor haar open en de stad heeft haar sindsdien niet meer losgelaten. En omgekeerd: Lies laat de stad niet los. Na twintig jaar brandt het vuur van engagement nog even fel om van Leuven een eerlijke stad te maken waar iedereen tot zijn recht komt, te beginnen met een goede woning voor iedereen.