Lies Corneillie

Schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid

"Als we samen ergens de toekomst in handen kunnen nemen en een betere stad kunnen maken, dan is het hier in Leuven."