Lies Corneillie

Gemeenteraadslid | Lid raad van bestuur Stedelijk Jeugdwerk | 2de plaats lijst

Lies Corneillie is 32 jaar en woont in het centrum van Leuven. Haar politieke loopbaan startte in 2010 bij Jong Groen als bestuurslid en ondervoorzitter. In 2012 nam ze voor het eerst deel aan gemeenteraadsverkiezingen, en zetelt sindsdien in de gemeenteraad. Lies trekt er steevast de kaart van participatie, brengt nieuwe ideeën aan voor een kind- en jongerenvriendelijke stad en betaalbaar wonen voor iedereen. Sinds 2014 is ze eveneens 1e opvolger voor het Vlaams parlement en lid van het nationaal Partijbestuur van Groen nationaal. Als opiniemaker kreeg ze een wekelijkse column in het Schaduwparlement van Knack.be.

Al sinds haar studies sociaal-cultureel werk is Lies actief in verschillende Leuvense jeugd- en culturele verenigingen en was enkele jaren jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Jeugdraad. Momenteel werkt ze als lector sociaal-cultureel werk bij UCLL. Voordien werkte ze onder meer bij Koning Kevin vzw en de Leuvense jeugddienst. Verder is Lies muzikant bij brassband Hombeek en maakt ze graag tijd voor familie, petekinderen en vrienden.

 


lies.corneillie@groen.be | Arthur De Greefstraat 32/2 | 0498 73 43 75 | facebook.com/lcorneillie | @liescorneillie

 

(foto: Sien Verstraeten)