Community Land Trust Leuven is een feit

28 Oktober 2022

Community Land Trust Leuven is een feit

"De oprichting van Community Land Trust Leuven is echt een mijlpaal voor het Leuvens woonbeleid en onze stad. Door grond te bewaren in een gemeenschap, ontwikkelen we formules van betaalbaar wonen in Leuven in een context met stijgende woning-, materialen- en vooral grondprijzen." - Lies Corneillie

De voorbije jaren bereidde AG Stadsontwikkeling Leuven in opdracht van stad Leuven de oprichting van een Community Land Trust (CLT) in Leuven voor. Een CLT bouwt betaalbare woningen op gemeenschapsgrond. Als je enkel de woning koopt en de grond eigendom blijft van de gemeenschap, is die woning goedkoper. CLT is dus een belangrijk instrument voor betaalbaar wonen. Na een intensief voorbereidingstraject richtten AG Stadsontwikkeling Leuven en 31 middenveldorganisaties op 29 september de vzw Community Land Trust Leuven op. Een mijlpaal voor Leuven. Gisteren, aan de vooravond van wereld CLT-dag, werd er op een publieksevent getoost op de oprichting van CLT Leuven.

"Vandaag is een heugelijke dag voor Leuven, want de oprichting van Community Land Trust Leuven is echt een mijlpaal voor het Leuvens woonbeleid en onze stad. Een bonte mix van durvers, denkers en doeners zetten samen met het Leuvens beleid hun schouders onder de uitrol van dit vernieuwende woonmodel. Door grond te bewaren in een gemeenschap, ontwikkelen we formules van betaalbaar wonen in een context met stijgende woning-, materialen- en vooral grondprijzen. Het is één van de nieuwe recepten om te werken aan betaalbaar wonen in Leuven", vertelt schepen van wonen Lies Corneillie vanuit moederschapsrust. "Ik ben heel blij dat alle betrokkenen kunnen klinken op de oprichting van Community Land Trust Leuven en wel in het gezelschap van twee CLT-boegbeelden: Brenda Torpy, 30 jaar CEO van de Champlain housing Trust CLT in Burlington, en Mariolga Juliá Pacheco van de Caño Martín Peña CLT van San Juan in Puerto Rico."

De oprichting van CLT Leuven werd gevierd tijdens een publieksevent in het Provinciehuis. Tijdens het event belichtten verschillende (internationale) sprekers, onder wie Brenda Torpy en Mariolga Juliá Pacheco, de kansen en opportuniteiten van het CLT-model.

Een succesvol voortraject

Op 29 september werd de vzw officieel opgericht en werden de leden van het bestuursorgaan verkozen. Hieraan ging een uitgebreid traject vooraf waarbij een netwerk van organisaties, vrijwilligers en toekomstige bewoners werd uitgebouwd. Met ondersteuning van The Pond & The Waterfalls en Avansa Oost-Brabant werd de CLT tijdens verschillende infosessies en workshops van onderuit vormgegeven en werd de basis gelegd voor de CLT-gemeenschap. Die participatie is de sleutel tot het welslagen van de CLT. De stad stelt een startkapitaal van 5 miljoen euro ter beschikking voor de aankoop van gronden en de verdere uitbouw van de CLT Leuven.

“Het fijne aan een CLT is dat met dit model de betaalbaarheid van woningen hand in hand gaat met het bouwen aan een socialere en meer rechtvaardige samenleving”, stelt Wouter Nilis, kersvers voorzitter van Community Land Trust Leuven.

Volgende stappen

"Nu Community Land Trust Leuven een feit is, zijn we klaar voor de volgende stap: de bouw van de eerste CLT-woningen", gaat schepen Corneillie verder. "In het voorjaar van 2023 zullen we uit de 14 inzendingen een ontwerpteam aanstellen voor het CLT-pilootproject in Klein Rijsel, waar de eerste 10 CLT-woningen zullen verrijzen. De start van de bouw is voorzien voor 2024."

Over Community Land Trust

Een CLT is een ledenvereniging die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, het bredere middenveld en (toekomstige) bewoners. Ze koopt bouwgronden aan om die vervolgens in te zetten om betaalbaar wonen op een kwalitatieve manier mogelijk te maken. Doordat de bewoners van de huizen op die gronden de grond zelf niet moet betalen, wordt de aankoop een stuk goedkoper. De bewoners krijgen een volwaardig gebruiksrecht op hun huis, met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen de woning later erven. De eigenaar van de woning betaalt maandelijks een zeer beperkte “huur” of canon aan de trust voor het gebruik van de grond. Om de woning ook op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de latere herverkoopprijs beperkt. De CLT is dan ook een belangrijk instrument om werk te maken van duurzaam betaalbaar wonen. ​ CLT Leuven mikt dan ook op de ‘missing middle’: mensen die moeilijk een woning kunnen verwerven op de private markt.