Stad Leuven plant oprichting Community Land Trust

07 Maart 2019

Stad Leuven plant oprichting Community Land Trust

"Doordat je bij een CLT de grond niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning voordeliger." - Lies Corneillie

De stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zetten stappen naar de oprichting van een Community Land Trust in Leuven. Een Community Land Trust of CLT is een organisatie die grond verwerft en beheert, samen met de gemeenschap. De scheiding tussen de eigendom van de grond en het gebouw staat centraal. Hierdoor zakt de prijs van een woning. Het is één van de oplossingen die het stadsbestuur naar voren schuift om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken. Met een haalbaarheidsstudie zet de stad de komende maanden de eerste stappen naar de oprichting van een CLT. 

Het concept van de Community Land Trust komt uit de Verenigde Staten overgewaaid en vindt ook in België ingang. Een CLT is een organisatie die grond aankoopt en beheert samen met de gemeenschap. De  eigendom van de grond wordt gescheiden van die van de woningen. Daarbij wordt de CLT eigenaar van de grond. De bewoners worden eigenaar van de woningen. Zij krijgen een eeuwig gebruiksrecht op hun huis, met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Ze mogen hun huis verbouwen of verkopen en hun erfgenamen kunnen het later erven. Wel moeten ze de woning altijd zelf bewonen en dus niet verder verhuren. Om de woning op lange termijn betaalbaar te houden, wordt de herverkoopprijs beperkt.

Innovatieve zoektocht naar betaalbaar wonen

"Door grond te bewaren in een gemeenschap, ontwikkelt de stad formules van betaalbaar wonen in een context met sterk stijgende woning- en vooral grondprijzen. Het is één van de nieuwe recepten om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken. Doordat je de grond niet moet betalen, wordt de aankoop van een woning automatisch voordeliger. De gronden blijven eigendom van de CLT zodat je op lange termijn een beleid kan blijven voeren op die gronden", zegt Lies Corneillie, schepen van wonen. 

In een CLT zijn bewoners, de overheid en het middenveld betrokken. Die participatie is belangrijk voor het succes van een CLT en zorgt voor een groot draagvlak voor betaalbare woningen.

"Om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken, bestaat niet één oplossing, maar moeten we echt innovatief te werk gaan. Ik ben dan ook heel blij dat we met dit onderzoek de eerste stappen naar een CLT in Leuven zetten. Met een CLT geven we gezinnen met een lager inkomen niet alleen toegang tot betaalbare koopwoningen, maar werken we ook aan levendige buurten en ontwikkelen we projecten die de hele gemeenschap ten goede komen", vult Lies Corneillie aan.

In Brussel bestaat reeds een CLT. Ook in Gent en Antwerpen staat de oprichting van een CLT-project op til. Een onderzoeksteam, geleid door Community Land Trust Brussel en met steun van de onderzoeksgroep Cosmopolis Centre for Urban Research van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), zal verschillende belanghebbenden samenbrengen, het concept bij hen introduceren en een pilootproject voorbereiden. De oplevering van de studie is gepland voor februari 2020.