Aan goed wonen vegen wij onze voeten niet

Goed wonen

Een woning, dat is je veilige basis. Je thuis is waar alles in je leven begint. Je kan er thuiskomen en weer vertrekken. Goed wonen is een recht. Dat is voor Groen het uitgangspunt, zeker in het Leuvense stadsbestuur. We willen dat iedereen in Leuven in een goede woning kan wonen om zo een goed leven uit te bouwen. Dat betekent: een kwalitatieve woning kunnen huren of kopen. Want als je woning goed en betaalbaar is, kan je focussen op andere belangrijke dingen om goed te leven.

Recht op wonen, een taak van de overheid

Wonen is een recht. Een grondrecht kunnen we niet zomaar overlaten aan de markt; waar vaak winst en rendement domineren op het algemeen belang. De overheid moet er alles aan doen om dat recht voor iedereen te garanderen. Dat doet ze toch ook voor het recht op gezondheidszorg of goed onderwijs? Eigenlijk is het vooral de Vlaamse regering - waarin Groen niet zit - die op verschillende manieren het recht op wonen kan realiseren, maar dat doet ze veel te weinig. Als stad nemen we zelf initiatief: waar de markt en de Vlaamse overheid tekortschieten, komen wij in actie.

Voor wie

We schenken in het bijzonder aandacht aan wie het vandaag het moeilijkst heeft en uit de boot valt: dat zijn de huurders (ongeveer de helft van alle Leuvenaars) en de mensen met een beperkt inkomen. Meer dan de helft van de huurders betaalt meer dan 1/3 van het inkomen aan wonen. Vele huurders houden na het betalen van huur en energie te weinig over aan het einde van de maand om goed te leven. Wie met een kleiner inkomen op zoek gaat naar een goede huurwoning, heeft het in onze stad moeilijk.

Met nieuwe recepten en veel samenwerking

In het verleden is vaak gedacht dat 'de markt van vraag en aanbod' het probleem zou oplossen. Dat is echter niet het geval. Er is veel meer nodig. Met Groen komen we met nieuwe ideeën en brengen we die innovatieve oplossingen ook in de praktijk. Dat doen we het liefst in samenwerking en met de expertise van velen. Beproefde recepten die wel werken, zetten we verder. Sociale huisvesting bijvoorbeeld. Daarom werken we samen met Dijledal aan extra kwalitatieve sociale woningen.

Ontdek onze 5 straffe oplossingen om goed te wonen:
  1. Stad als projectontwikkelaar - 200 budgethuurwoningen tegen 2025

  2. Woning kopen zonder de grond te moeten kopen

  3. Leuvense huurpremie voor wie op de wachtlijst voor een sociale woning staat

  4. Stop leegstand met een verhoogde belasting op leegstaande en verkrotte woningen

  5. Housing first voor wie langdurig dak- of thuisloos is