Stop leegstand

Elke leegstaande woning is een doorn in het oog. Daarom heffen we in Leuven een hoge leegstandsbelasting. Zo moedigen we eigenaars aan om hun woning zo snel mogelijk terug te laten bewonen. We gaan als stad ook een stap verder: het sociaal beheersrecht. Dat is een manier om het beheer van leegstaande en verkrotte woningen over te nemen. We knappen langdurig leegstaande woningen op en verhuren ze als sociale woning. Zo vergroten we het aanbod kwaliteitsvolle woningen en pakken we tegelijk leegstand en verkrotting aan.