Housing First

In 2020 was Leuven de eerste stad die het aantal dak- en thuisloze mensen in kaart heeft gebracht. Dak- en thuisloosheid is een van de meest schrijnende vormen van armoede en uitsluiting. Daarom hebben we een strategie om de verschillende vormen van dak- en thuisloosheid aan te pakken. Voor wie langdurig dakloos is en bijkomend een verslavings- of psychische problematiek heeft, is Housing First een goede oplossing. Eerst de woning, daarna de hulpverlening, dat is de filosofie. Door iemand eerst aan een woning te helpen, ontstaat er mentale rust, waardoor er ruimte is voor begeleiding.