De Valkerij ontwikkelt samen met stad Leuven Housing First-woningen voor wie lange tijd dak- of thuisloos is

09 September 2022

De Valkerij ontwikkelt samen met stad Leuven Housing First-woningen voor wie lange tijd dak- of thuisloos is

In 2021, een jaar na de telling van het aantal dak- en thuisloze mensen in de stad, lanceerde Leuven haar actieplan dak- en thuisloosheid. Het zwaartepunt van dit plan ligt op concrete woonoplossingen, om zo voor iedereen het recht op wonen te garanderen. Housing First speelt daarin een belangrijke rol. Dat betekent dat er eerst een woning gezocht wordt voor wie langdurig dakloos is. Van daaruit wordt de begeleiding op maat opgestart. De Leuvense coöperatieve vennootschap de Valkerij, een erkende sociale onderneming, bouwt de komende tien jaar minstens tien kwaliteitsvolle kleine Housing First-woningen. Stad Leuven maakt deel uit van het samenwerkingsverband dat de Valkerij hiervoor in het leven riep. Van de 466 volwassen dak- of thuisloze personen in de stad waren 62 mensen op het moment van de telling al meerdere jaren dakloos en kampten met een psychische problematiek of verslaving. "Specifiek voor hen startten we een Housing First-werking op. Die biedt mensen allereerst een stabiele woonst aan en vervolgens een alomvattende begeleiding op maat", leggen schepenen Bieke Verlinden en Lies Corneillie uit. "Het doel is om ieder jaar voor minstens vijf personen een Housing First-traject op te starten. Een multidisciplinair team met verschillende partners uit de welzijns- en gezondheidssector neemt de begeleiding op zich. Maar het is een uitdaging om voor elk persoon die een traject start ook een gepast woning te vinden. Gelukkig kunnen we rekenen op de Valkerij." "De Valkerij is een Leuvense coöperatieve burgervereniging die een dertigtal jaar geleden werd opgericht om kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting te creëren voor sociale organisaties", aldus Hilde Beckers, voorzitter van de organisatie. "Met ons nieuw project '10x1' gaan we de komende tien jaar minstens tien kwaliteitsvolle kleine woningen realiseren voor het doelpubliek van Housing First in Leuven. We willen zo een bijdrage leveren aan het huisvestingsprobleem van deze doelgroep." "Housing First biedt mensen allereerst een stabiele woonst aan en vervolgens een alomvattende begeleiding op maat. Een multidisciplinair team met verschillende partners uit de welzijns- en gezondheidssector neemt de begeleiding op zich. Het is een uitdaging om voor elk persoon die een traject start ook een gepast woning te vinden. Gelukkig kunnen we rekenen op de Valkerij." Lies Corneillie & Bieke Verlinden Sterk partnerschap "Om het '10x1'-project tot een goed einde te brengen, richtten we een samenwerkingsverband op met Housing First Leuven, architectenbureau DMOA, stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven. Elke partner staat vanuit zijn eigen deskundigheid in voor een onderdeel van het project", vertelt Hilde Beckers. "Zo ontwerpt DMOA de kwaliteitsvolle en duurzame woningen en neemt Housing First Leuven de begeleiding van de toekomstige bewoners op zich. Bovendien bekijken we met deze twee partners of de woningen aansluiten bij de noden van de doelgroep, door de ontwerpen al in een vroeg stadium aan hen voor te leggen." Ook stad Leuven en AG Stadsontwikkeling Leuven nemen een belangrijke rol op in het partnerschap. Zij stellen onder andere gronden ter beschikking, verzekeren de aansluiting op de nutsvoorzieningen en zorgen voor inhoudelijke ondersteuning. "Ondertussen vonden we al een grond waar de komende periode de eerste drie woningen zullen worden gebouwd", zegt schepen Corneillie. "We zijn heel trots dat we als stad kunnen bijdragen aan het initiatief van de Valkerij, samen met de andere Leuvense partners", aldus de schepenen Corneillie en Verlinden. "Het project vormt een belangrijke bijdrage aan het actieplan en zorgt mee voor de structurele oplossingen die nodig zijn om dak- en thuisloosheid in Leuven tegen te gaan". Nieuwe coöperanten "We financieren het project met middelen die we verkrijgen uit subsidies en met het kapitaal dat we verzamelen via onze aandeelhouders", legt Hilde Beckers uit. "Wie meer informatie wil over het initiatief kan terecht op onze website. Daarnaast zijn we nog op zoek naar nieuwe aandeelhouders die met hun bijdrage het project mee tot een goed einde willen brengen. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de Valkerij."