Fatiha Dahmani

Gemeenteraadslid | fractieleidster | lijstduwster verkiezingen 2018

Mijn taak als voorzitter van de commissie leefmilieu, reinigingsdienst groendienst en begraafplaatsen houdt vooral in dat ik zorg dat belangrijke thema's op de agenda komen te staan, dat er een debat komt. In het kader van het project om Leuven klimaatneutraal te maken moeten projecten, verbouwingen, heraanleg en aankopen afgetoetst worden op de impact hiervan op ons milieu en klimaat. Ik vraag ook aandacht voor een aantal groene dossiers, zoals meer groen in de stad (bv. groenslingers), een stadsimker, de luchtkwaliteit, fijn stof, … Rond afval blijven we met Groen voorstellen uitwerken. Afvalpreventie is belangrijk. We willen blijven nadenken over manieren om bewoners te ondersteunen om minder af te produceren, door bv. meer te investeren in wijkcompostbakken. En dankzij de tussenkomst van Groen wordt de roze vuilniszak in Leuven opgehaald, en dat met groot succes.

In de commissie burgerzaken, communicatie, jeugd en feestelijkheden probeer ik ook eigen accenten te leggen. Zo lig ik mee aan de basis van voorstellen voor de samenwerking met de zustersteden van Leuven. Het Roemeense Cristian is daardoor geen adoptiedorp meer, maar wel een echte zusterstad. Ik werk ook voorstellen uit om de dienstverlening aan de bevolking te optimaliseren in het stadskantoor en de andere diensten. Sinds kort krijg je als Leuvenaar een stadsmagazine in je bus. Dat is een voorstel dat wij al vele jaren geleden deden en bleven herhalen. Samen met Lies Corneillie, die ook in deze commissie zit, vraag ik ook aandacht voor een beter speelweefsel voor kinderen en jongeren.

Als fractievoorzitster zetel ik ook in het Bureau van de raad. Daar zorg ik er mee voor dat afspraken worden opgevolgd en dat het verloop van de commissies en gemeenteraad goed verloopt. In het bureau bewaken we ook dat het gemeentedecreet wordt gerespecteerd.

Mail: fatiha.dahmani@groen.be

 

Foto © Sien Verstraeten