Heidi Vanheusden

OCMW-raadslid | Lid Raad van Beheer Zorg Leuven | Lid Raad van bestuur vzw Kinderopvang Leuven en van vzw Bloesemboompjes| 19de plaats

OCMW-raadslid: In de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, waar Groen deel uit maakt van de meerderheid, zie ik er samen met Louis Debruyne op toe dat de essentiële punten van het inhoudelijk akkoord dat we samen met SP-A en CD&V hebben gesloten, gerealiseerd worden. Tot en met december 2016 was ik binnen het OCMW actief lid van de specifieke “Bijzondere Comités” van de volgende voorzieningen: Thuiszorg (OCMW Leuven biedt hulp-aan-huis); Woonzorgcentra (Ter Vlierbeke en Ter Putkapelle; OCMW heeft 4 woonzorgcentra voor ouderen), Groepen van Assistentiewoningen (Ruelenspark, Ter Putkapelle, Ter Vlierbeke; aangepaste flats in een beschermende omgeving) en Lokale Dienstencentra (Ruelenspark, Ter Vlierbeke, Ter Putkapelle en sinds 2017 ook in Eduard Remy; met activiteiten voor iedereen uit de buurt). Al deze voorzieningen kwamen in 2017 binnen “Zorg Leuven” terecht.

Lid Raad van Beheer van “Zorg Leuven”: Op 1 januari 2017 ging in Leuven immers een nieuwe organisatie officieel van start, onder de statutaire naam “Zorgbedrijf Leuven”, maar met als roepnaam “Zorg Leuven.” Met Zorg Leuven bieden OCMW Leuven en stad Leuven samen toegankelijke thuis- en ouderenzorg én kinderopvang aan. Aangezien ik zelf verpleegkundige ben, is het logisch dat ik hierbij volgende aandachtspunten heb: respect voor de waardigheid en de autonomie van de ouderen, toegankelijkheid en betaalbaarheid, hoogstaande kwaliteit van de zorg, conformiteit met de meest actuele wettelijke ontwikkelijkingen en praktijk-wetenschappelijke bevindingen, waardering en ondersteuning voor het werk van de zorgmedewerkers.

In de landelijke Politieke Raad (PORA) van Groen kan ik terugkoppelen naar alle Groene OCMW- raadsleden.

Lid Raad van bestuur vzw Bloesemboompjes en vzw Kinderopvang Leuven: via deze 2 diensten wordt buitenschoolse kinderopvang in Leuven gefaciliteerd en zelf georganiseerd.

Lid Raad van bestuur PWA: Een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) was een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) opgericht door de gemeente of door een groep van gemeenten. Diverse activiteiten waaraan niet tegemoet gekomen wordt door het reguliere arbeidscircuit mogen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd in het kader van het PWA. Eind 2017 werd de vzw van het Leuvense PWA ontbonden en de werking geïntegreerd binnen de VDAB.

Leopold Beosierlaan 28, 3010 Kessel-Lo | 016/355777 | 0496/97.91.56 | heidi.vanheusden@groen.be of heidi.vanheusden@ocmw-leuven.be