Tie Roefs

Provinciaal gedeputeerde | Lid raad van bestuur Dijledal | Lid raad van bestuur Stedelijke Sportpromotie | Lid van het partijbestuur | 16de plaats

Als lid van de deputatie zorg ik voor het dagelijks bestuur van de provincie en ben ik bevoegd voor milieu, duurzaamheid, Noord-Zuid, diversiteit, dierenwelzijn, informatica, informatieveiligheid en VERA (Vlaams-Brabants steunpunt voor e-government). Na 6 jaar deelname aan het bestuur zijn we bijzonder tevreden met het nieuwe klimaatbeleid van Vlaams-Brabant. We werken volop aan de realisatie van onze ambitie om de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant tegen 2040 met 80 tot 95% te verminderen. We steunen gemeenten, burgers, middenveldorganisaties, scholen en bedrijven in de richting van klimaatneutraliteit. Ecologische ambities verzoenen we met economische initiatieven. We kiezen voor de ontwikkeling van schone technologieën en investeren in het energiezuinig maken van huizen en gebouwen. We geven daarnaast de natuur in onze provincie alle kansen. Als enige provincie geven we subsidies voor de aankoop van gronden voor natuurontwikkeling. We stimuleren onder meer scholen, bedrijven en zorginstellingen om de natuur een plekje te geven. Zo maken we het dichtbevolkte Vlaams-Brabant groener én gezonder. We kijken over het muurtje en stimuleren kennisuitwisseling en samenwerking met het Zuiden. Ook dieren krijgen onze aandacht. We ondersteunen gemeenten om diervriendelijke maatregelen te nemen en geven dierenopvangcentra een duwtje in de rug. We gaan ten slotte voor maximaal digitaal in eigen huis. Via VERA ondersteunen we lokale besturen op het vlak van informatica. Samen met lokale besturen, burgers en middenveldorganisaties willen we van Vlaams-Brabant een smart region maken.


Daarnaast ben ik lid van de raad van bestuur van Dijledal, de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaams-Brabant, erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Ik ben voorstander om massaal te investeren in het energiezuinig maken van sociale woningen. Die investering is goed voor sociale huurders, maar ook voor het milieu. Betaalbaar wonen en klimaatneutraal worden, dat gaat perfect samen. In de provincie Vlaams-Brabant kunnen 50% van de actuele sociale gezinswoningen en 35% van de appartementen vakkundige ingrepen gebruiken op het vlak van dakisolatie, (super) isolerend glas en/of verwarming. In Leuven gaat het over niet minder dan 1.000 woningen. Dijledal moet, net als andere huisvestingsmaatschappijen, geholpen worden om werk te kunnen maken van het energiezuinig maken van haar patrimonium. Zowel bij renovaties als bij nieuwbouw moet gekozen worden voor kwaliteit. Dat is, op iets langere termijn, goed voor mens én milieu.

tie.roefs@groen.be | 0486 919035 | www.tieroefs.be | @TieRoefs