Drie extra studentenkoten te huur in woonzorgcentrum Edouard Remy

04 April 2024

Drie extra studentenkoten te huur in woonzorgcentrum Edouard Remy

"We nemen als stad verschillende initiatieven om de kloof tussen studenten en vaste inwoners in onze stad te overbruggen, want geen enkele andere stad in ons land telt verhoudingsgewijs zoveel kotstudenten als Leuven." - Thomas Van Oppens

Sinds september vorig jaar kunnen studenten op kot in woonzorgcentrum Edouard Remy van Zorg Leuven. Zes maanden nadat de eerste drie studenten introkken, blijkt dit intergenerationele project een groot succes voor iedereen. Zowel de studenten als de bewoners zijn enthousiast over deze unieke ervaring. Daarom breidt Zorg Leuven het project graag uit met drie extra studenten vanaf het komende academiejaar.

Stel je voor: een betaalbaar kot in het hart van Leuven, maar dan met een twist! Niet zomaar een kamer, maar een plek waar studenten en bewoners elkaar ontmoeten, waar verhalen worden gedeeld, waar vriendschappen worden gesmeed. Bij Zorg Leuven geloven we in de kracht van verbinding over generaties heen. Daarom bieden we studenten de unieke kans om samen te leven met onze bewoners, om te leren van hun wijsheid, hun levenservaring en hun vriendschap.

Het vinden van een geschikte woonruimte als student kan een hele opgave zijn. Maar waarom zou je genoegen nemen met een standaard studentenkamer als je de mogelijkheid hebt om deel uit te maken van iets bijzonders? Bij woonzorgcentrum Edouard Remy zijn studenten geen buitenstaanders, maar maken ze deel uit van onze hechte gemeenschap. Ze kunnen samen eten, ontspannen en activiteiten ondernemen met onze bewoners. En dat alles zonder de verantwoordelijkheid van zorgtaken op zich te moeten nemen.

Dat was de uitdaging die studenten Siebe, Capucine en Mathias aangingen bij de start van het huidige academiejaar. Siebe zit in zijn eerste jaar kinesitherapie en is alvast erg enthousiast: "Ik zie maar weinig verschillen met andere koten. Enkel mijn kotgenoten zijn iets ouder. Ik help hen soms met hun smartphone, ga al eens wat vaker langs bij bewoners die minder bezoek krijgen en verder schuif ik gewoon mee aan tafel. Ik vertel hun dan over mijn studies, zij over wat ze allemaal meegemaakt hebben. Dat leidt tot boeiende gesprekken."

Ook het zorgpersoneel van het woonzorgcentrum is enthousiast: "Onze bewoners delen veel verhalen met de studenten, maar ook de studenten brengen een stukje van hun studentenleven binnen bij ons.

Intussen stelden al meer dan 30 studenten zich kandidaat om vanaf september ook op kot te gaan in woonzorgcentrum Edouard Remy. De meest enthousiaste kandidaten worden uitgenodigd voor een motivatiegesprek met bewoners en de directie. Uit alle kandidaten zullen zij de studenten kiezen die volgend academiejaar op kot mogen bij de bewoners. "Ik ben zeer tevreden met de grote opkomst. Het toont dat er veel interesse is bij studenten voor dit project", zo stelt Thomas Van Oppens, schepen van studentenzaken. "We nemen als stad verschillende initiatieven om het dagelijks contact tussen studenten en vaste inwoners in onze stad aan te wakkeren en de kloof tussen beide leefwerelden stukje bij beetje te overbruggen. Denk maar aan de jaarlijkse buurtstudentenfeestjes. Dit initiatief vormt daar een mooie aanvulling op. We vinden dat belangrijk want geen enkele andere stad in ons land telt verhoudingsgewijs zoveel kotstudenten als Leuven."

Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven en schepen van zorg en welzijn, benadrukt het belang van dit initiatief: "Dit is veel meer dan alleen een plek om te wonen. Het is een kans om te groeien, te leren, en waardevolle banden te smeden met mensen van alle leeftijden. Het is een win-winsituatie voor iedereen!"