Gelanceerd: Leuven 2030 Urban Lab

24 Maart 2022

Gelanceerd: Leuven 2030 Urban Lab

"Het Leuven 2030 Urban Lab zal een ontmoetingsplek rond wetenschappelijke kennis over stedelijke duurzaamheid worden, een plek waar beleidsmakers, middenveldorganisaties, burgers, bedrijven, docenten en studenten intens kunnen uitwisselen om antwoorden te formuleren op de klimaatcrisis." - David Dessers

Gisterenavond hielden KU Leuven, hogeschool UCLL en imec samen met stad Leuven en Leuven 2030 vzw in OPEK het Leuven 2030 Urban Lab boven de doopvont. Met dit initiatief slaan ze de handen in elkaar om in Leuven de samenwerking rond duurzaamheidsvraagstukken verder te versterken en te structureren. In het Urban Lab zullen de partners onderling kennis opbouwen en die kennis ook uitwisselen en met elkaar delen. Meer dan honderd experten uit verschillende domeinen zoals energie, ondernemerschap en mobiliteit namen deel aan het startevent.

"Om de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beleid specifiek rond klimaatvraagstukken te versterken richten we het Leuven 2030 Urban Lab op. Het Urban Lab zal Leuvense (onderzoeks)noden rond duurzaamheid detecteren en die inbrengen in de onderzoeks- en onderwijsagenda van de onderwijsinstellingen. Het zal ook een ontmoetingsplek rond wetenschappelijke kennis over stedelijke duurzaamheid worden, een plek waar beleidsmakers, middenveldorganisaties, burgers, bedrijven, docenten en studenten intens kunnen uitwisselen om antwoorden te formuleren op de klimaatcrisis. Met het Urban Lab willen we de klimaattransitie mee versnellen", licht David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid en voorzitter van Leuven 2030 Urban Lab, toe. Het Urban Lab wil de stad en regio Leuven gebruiken als een laboratorium waar geëxperimenteerd en gezocht kan worden naar duurzame oplossingen.

"In 2019 stelde Leuven 2030 vzw samen met tal van experten een actieplan naar een klimaatneutraal Leuven op: de Leuvense Roadmap. De uitvoering van dit actieplan vergt een geoliede organisatie van alle kennis, expertise en capaciteit die onze stad rijk is. Op het terrein stellen zich uitdagingen waarop onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen mee het antwoord kunnen formuleren. Om te versnellen in onze klimaattransitie is een meer structurele samenwerking op deze flank noodzakelijk," legt Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030 uit. "We brengen daarom onze kennisinstellingen, ons lokaal bestuur en Leuven 2030, de netwerkorganisatie met als missie om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken, bij elkaar en kijken hoe we elkaars werk op een strategische en structurele manier kunnen versterken en versnellen", vertelt ze enthousiast.

Sterke samenwerking met kennisinstellingen

Ook KU Leuven is blij met de mogelijkheden die het Urban Lab biedt. "We merken een toenemende nood aan en vraag naar meer gestroomlijnde interacties rond wetenschap en kennis. Een structurele samenwerking met stad Leuven, Leuven 2030 en de andere onderzoeks- en onderwijsinstellingen rond stedelijke duurzaamheidsuitdagingen in Leuven biedt heel wat mogelijkheden rond toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingstrajecten", aldus vicerector Duurzaamheid Gerard Govers van KU Leuven. Het Leuven 2030 Urban Lab sluit ook naadloos aan bij de missie van KU Leuven om een geëngageerde universiteit te zijn die in de samenleving staat.

Voor hogeschool UCLL biedt de structurele samenwerking in het Leuven 2030 Urban Lab heel wat mogelijkheden om sneller tot resultaten te komen in het opleiden van sustainabilty changemakers. "Onze hogeschool zet echt in op educatie voor duurzame ontwikkeling", licht Irene Hermans, coördinator 'UCLL Duurzaam' toe. "We denken dat onze afgestudeerden zo op termijn echte impact kunnen hebben op de nodige transitie. Echte vraagstukken waar studenten aan kunnen meewerken met het oog op oplossingen die het verschil kunnen maken, zijn ideaal. Zo zagen we in september bijvoorbeeld studenten veel leerplezier hebben in onze 'gezondheidsstraat' op het WK Wielrennen. Ze gaven daar Leuvenaars en voorbijgangers gericht advies om een gezondere levensstijl aan te nemen. Heel belangrijk voor een stad die een mobiele en actieve bevolking wil hebben in het kader van haar duurzaamheidsdoelstellingen."

"Binnen Leuven Urban Lab 2030 willen we de expertise van imec inzetten om te onderzoeken hoe technologie kan bijdragen tot klimaatneutrale steden. Vertrekkend vanuit de state of the art zullen wij vanuit Leuven repliceerbare initiatieven mee opzetten. Door de krachten te bundelen, ondersteunen we de transitie naar een duurzamere wereld", licht Hans Lebon, executive vicepresident van onderzoekscentrum imec, de rol van imec in het Urban Lab toe.

Werkgroepen

Meer dan honderd experten, studenten en professionals namen deel aan het startevent gisterenavond in OPEK. Naast thema's zoals duurzame voeding, energie, mobiliteit en ondernemerschap was er ook aandacht voor sociale rechtvaardigheid en inclusie. Vragen die aan bod kwamen, waren onder meer: hoe evolueren we naar een stad waarin je je op een fossielvrije manier optimaal kan verplaatsen? Hoe zorgen we voor duurzame voeding voor onze groeiende stad? Hoe wapenen we ons tegen de gevolgen van het ontwrichte klimaat met hetere zomers en nattere winters? Hoe halen we de fossiele energievraag van onze woningen en gebouwen sterk naar beneden? Welke middelen kunnen hiervoor worden samengelegd? Wie neemt hierin welke verantwoordelijkheid? Wie kan hierin op welke manier bijdragen? Welke rol kunnen data spelen in deze uitdagingen?

Op het startevent werden werkgroepen gevormd die specifiek zullen samenwerken rond concrete vragen en noden op het terrein. De structurele kennis en capaciteit die op deze manier wordt gekanaliseerd naar het terrein van de Leuvense klimaattransitie, kan haar zo helpen versnellen.