Primeur in Leuven: voltijdse aanstelling diereninspecteur

03 Oktober 2023

Primeur in Leuven: voltijdse aanstelling diereninspecteur

"We dragen in Leuven dierenwelzijn hoog in het vaandel. De voorbije jaren hebben we dan ook enkele belangrijke stappen gezet voor het welzijn van de dieren in onze stad. De aanstelling van een diereninspecteur bij onze politie is hierop een belangrijke aanvulling." - Thomas Van Oppens.

De korpsslogan van de Leuvense politie luidt 'met oog voor iedereen'. Ook voor dierenwelzijn wil Politiezone Leuven dus oog hebben. Om steeds gepast te kunnen reageren bij meldingen van dieren in nood en om deze oproepen, samen met de werkgroep dierenwelzijn, nog intensiever op te volgen, startte eerste inspecteur Griet Hoydonckx op 1 juni 2023 als diereninspecteur. Zij houdt zich sindsdien voltijds bezig met dierenwelzijn.​​​​​​​​​​​

"De voltijdse aanstelling van de diereninspecteur is een primeur in Leuven. De Leuvenaar heeft naast alle inspanningen die we rond dierenwelzijn doen, vanaf nu ook een concreet aanspreekpunt", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "Deze doelgroepgerichte aanpak van politie Leuven is laagdrempelig en bereikt veel Leuvenaars. Op die manier willen we kordaat inspelen op het stijgend aantal meldingen en dossiers rond dierenwelzijn."

"We dragen in Leuven dierenwelzijn hoog in het vaandel. De voorbije jaren hebben we dan ook enkele belangrijke stappen gezet voor het welzijn van de dieren in onze stad. Eén van de belangrijkste is dat er sinds deze legislatuur een verantwoordelijke dierenwelzijn is bij de stadsadministratie. De aanstelling van een diereninspecteur bij onze politie is hierop een belangrijke aanvulling. Samen kunnen zij de verschillende initiatieven op vlak van dierenwelzijn versterken", vertelt schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens.

 

Werkgroep dierenwelzijn

De PZ Leuven heeft al sinds 2012 een werkgroep dierenwelzijn. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met zwerfkatten, volgt meldingen op over verwaarloosde en mishandelde dieren en controleert op het houden van illegale exotische dieren. De aanzet tot het oprichten van deze werkgroep werd in 2012 gegeven door hoofdcommissaris Koen Wouters en eerste commissaris Nathalie Janssen. De werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste medewerkers van het korps die hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van de dieren. "Het is voor de leden van de werkgroep niet altijd eenvoudig om tijd vrij te maken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, maar we zijn blij te kunnen rekenen op deze collega’s", aldus hoofdcommissaris Wouters. "De nieuwe inspecteur dierenwelzijn zal haar taak uitvoeren in samenwerking met de werkgroep dierenwelzijn. Zo hebben de dieren in Leuven steeds iemand die het voor hen opneemt."

 

Meldingen over dierenwelzijn

Elk jaar komen er bijna duizend meldingen binnen over allerlei problemen waar dieren bij betrokken zijn. De laatste jaren kwam de Leuvense politie tussen in honderden dossiers waarbij dieren niet het mooie leven kregen dat de baasjes hen ooit beloofd hadden.

De focus van onze nieuwe diereninspecteur ligt dan ook op het zo snel mogelijk vaststellen van de inbreuken door middel van huisbezoeken. In vele gevallen kan het leven van het dier op korte termijn verbeterd worden door het maken van goede afspraken. Sommige eigenaars hebben niet altijd de juiste kennis om hun dier correct te verzorgen, maar ze staan er wel voor open om extra inspanningen te leveren om de leefomstandigheden van het dier te verbeteren.

Helaas zijn er ook situaties waarbij de eigenaars van de dieren het probleem niet inzien en er ook niets aan willen of kunnen doen. Wanneer er sprake is van zware mishandeling en/of verwaarlozing, worden de dieren in beslag genomen en ondergebracht bij één van onze partners zoals Dierenbescherming Mechelen, Zwerfkat in Leuven, Forrest & Friends, Natuurhulpcentrum Oudsbergen en Vogel- en zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder. De Leuvense politie werkt ook geregeld samen met Animal Rescue Service. Zij zorgen ervoor dat de dieren op een veilige en diervriendelijke manier gevangen en getransporteerd worden naar één van de asielen of opvangcentra.

Ook wat betreft de problematiek van de zwerfkatten, tracht de diereninspecteur kort op de bal te spelen. In België is het verplicht je kat te laten steriliseren of castreren. Dit geldt voor alle zwerf- en huiskatten, ook de katers die geboren zijn na 2014.

 

Het takenpakket van de diereninspecteur

Het takenpakket van de diereninspecteur bestaat onder meer uit:

  • Het dagelijks opvolgen van meldingen i.v.m. dierenwelzijn.
  • Bemiddelend optreden in geval van dierenverwaarlozing.
  • Hetzij afspraken maken met de eigenaar en kijken of deze afspraken opgevolgd worden.
  • Hetzij het opstarten van een gerechtelijk/bestuurlijk dossier en eventueel een inbeslagname van het dier.
  • Opvolgen van de personen die een veroordeling gekregen hebben voor inbreuken op de dierenwelzijnswet (meestal “verbod tot het houden van dieren”) en personen die gekend zijn voor dergelijke feiten.
  • Deelnemen aan overlegmomenten met partners, zoals de Vlaamse overheid, stad Leuven, de ambtenaar dierenwelzijn, dierenartsen, asielen, parket, …
  • Toezicht houden op de losloopzones in Leuven.
  • Controles uitvoeren op dierenspeciaalzaken en fokkers in Leuven en de deelgemeenten.
  • Onderzoek doen naar illegale handel in en vervoer van dieren.
  • Meewerken aan preventiecampagnes.

 

Griet aan het woord

"Sinds 2008 ben ik actief bij de Politiezone Leuven. Na acht jaar interventie, één jaar fenomeenteam en zes jaar recherche (team drugs en diefstallen), was het tijd voor een nieuwe uitdaging.

In mijn vrije tijd ben ik heel veel met dieren bezig. Zelf heb ik momenteel drie katten en drie honden. Ik heb zelf een zwak voor de asieldieren die weinig kansen hebben omwille van hun leeftijd, een ziekte of handicap. Ik adopteerde onder andere een hond die acht jaar in een Grieks asiel zat. Ook een blinde kitten uit Griekenland kreeg bij mij een goed leven.

​​​​​​​Sinds juni kan ik mij nu ook op professioneel vlak inzetten voor dieren. Enerzijds vind ik het jammer dat hier iemand voltijds mee bezig moet zijn, want dat betekent dat er ook dierenleed is in Leuven. Anderzijds zal ik voor veel dieren een verschil kunnen maken en dat is uiteraard de reden waarom ik me hiervoor wil engageren."