Standbeeld Stille Strijd brengt boodschap van hoop naar Leuven

29 Mei 2024

Standbeeld Stille Strijd brengt boodschap van hoop naar Leuven

"Om het broodnodige gesprek over zelfdoding en het voorkomen ervan aan te gaan, stelde ik in de gemeenteraad voor om het beeld naar Leuven te halen." - Ann Li

Na een tussenstop in Oostende, Brugge en Kortrijk vind je het kunstwerk Stille Strijd van de Nederlandse kunstenares SAZZA nog tot 18 juni op het Martelarenplein in Leuven. Met dit beeld wil de stad Leuven aandacht vragen voor het mentaal welzijn van jongeren en iedereen die het moeilijk heeft toeleiden naar hulp.

Het grote standbeeld toont een in elkaar gedoken meisje met een knalgele hoodie aan. De kleur verwijst naar de vrolijke façade die jongeren soms voor de buitenwereld optrekken, terwijl het eigenlijk niet goed met hen gaat. Daarnaast is geel de kleur van hoop. "Praten is zo belangrijk om het isolement te doorbreken. Waakzaam zijn en het gesprek aangaan, geeft jongeren hoop", aldus Saskia Stolz, de kunstenares die het beeld maakte. "Hoopvolle verhalen van jongeren vind je op www.stillestrijd.be."

Het standbeeld komt er op voorstel van gemeenteraadslid Ann Li: "Elk jaar sterven wereldwijd naar schatting meer dan 700.000 mensen door zelfdoding. In België ligt het suïcidecijfer boven het wereldwijde gemiddelde en is het bij de hoogste van West-Europa. Om het broodnodige gesprek over zelfdoding en het voorkomen ervan aan te gaan, stelde ik in de gemeenteraad voor om het beeld naar Leuven te halen."

"Hulp vragen als je het moeilijk hebt, is lang niet altijd gemakkelijk, maar het is zo dapper om aan te geven dat je hulp nodig hebt. In Leuven is hulp voor jongeren altijd dichtbij", vertelt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn. "Bij het JAC kunnen jongeren gratis en vertrouwelijk terecht met al hun vragen. De stad ondersteunt ​ook het TEJO-huis, waar vrijwillige therapeuten voor hen klaar staan. In Leuven zijn er ook eerstelijnspsychologen actief die de drempel naar hulp voor kwetsbare jongeren verlagen. En in het najaar opent er in onze stad een Overkophuis, waar jongeren tot 25 jaar binnen en buiten kunnen lopen en een luisterend oor vinden, maar ook professionele therapeutische hulp zonder labels. Ouders zijn dan weer welkom voor advies of een vorming in het Huis van het Kind", aldus schepen Verlinden.

Jongeren kunnen sinds kort ook terecht in The Crib. Nele Fagot, coördinator van The Crib, vervolgt: "The Crib is een nieuw inloophuis in Leuven, speciaal voor en door jongeren. We zijn gevestigd in de Villa van Mijnleuven. Onze ambassadeurs staan elke dinsdag van 16 tot 19 uur klaar om jongeren te verwelkomen en hun vragen te beantwoorden over allerlei thema's. Onze deuren staan open voor jongeren tussen 16 en 25 jaar."

Studenten in de blok

In mei en juni zijn studenten volop bezig met studeren en examens afleggen. Een stressvolle periode, maar Kirsten Plessers, domeinverantwoordelijke Welzijn en Gezondheid Stuvo KU Leuven, benadrukt dat studenten er echt niet alleen voor staan: "KU Leuven zet grote stappen naar een sterk zorgend netwerk. Mentaal welzijn is een zaak van iedereen. In de universitaire gemeenschap van KU Leuven zijn studentenbegeleiders, docenten, maar ook studenten onderling, alert voor signalen (van emotionele of psychische problemen). Ze gaan hierover in gesprek en verwijzen, waar nodig, door naar het uitgebreide ondersteuningsaanbod van KU Leuven Stuvo. Binnen Stuvo kunnen studenten bijvoorbeeld terecht bij studentenverbinders maar ook bij professionele zorgverleners zoals sociaal begeleiders, eerstelijnspsychologen en psycholoog-psychotherapeuten. Samen bieden zij begeleiding aan op maat en dicht bij de student. Aan KU Leuven willen we dat studenten met meer dan kennis alleen, stevig in hun schoenen staan."

"We werken als stad al jaren nauw samen met de onderwijsinstellingen, studentenkoepel LOKO en de studenteninspecteur van de politie. Samen nemen we tijdens het academiejaar verschillende initiatieven om te zorgen voor meer verbinding, wat zo belangrijk is voor ieders mentaal welzijn. Denk maar aan onze samenwerking rond positieve verwelkomingsrituelen, maar ook aan Meet your street waarbij Leuvenaars studenten in september in hun straat verwelkomen met een hapje en een drankje", aldus schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens. "Samen bouwen we aan een warme stad voor iedereen, Leuvenaars en studenten."

Wie nood heeft aan een babbel, het even niet ziet zitten, stress of faalangst heeft kan terecht bij verschillende Leuvense hulporganisaties. Een overzicht vind je op www.leuven.be/stillestrijd. Bij het beeld vind je ook een QR-code die rechtstreeks naar deze pagina leidt. Zo kunnen voorbijgangers met vragen over mentaal welzijn snel en eenvoudig hulp vinden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be