Leuvenaars en studenten ontmoeten elkaar op de stoep

13 Oktober 2023

Leuvenaars en studenten ontmoeten elkaar op de stoep

"Met dit initiatief bevorderen we het dagelijks contact tussen Leuvenaars en studenten en helpen we de kloof tussen beide leefwerelden te overbruggen." - Thomas Van Oppens

Met het nieuwe academiejaar wordt Leuven opnieuw een gezellige mengeling van vaste bewoners en studenten. Gisteravond organiseerde de stad Leuven in samenwerking met Studentenkoepel LOKO, Politie Leuven, KU Leuven, UCLL en LUCA Meet your street. Leuvenaars verwelkomden studenten in hun straat met een hapje en een drankje. Een twintigtal buurten nam deel.

De herfst brengt traditiegetrouw meer dan 50.000 studenten naar Leuven. Net als de voorbije jaren riep de stad bewoners op om op 12 oktober studenten in hun buurt te begroeten en een gezellige avond op straat te organiseren. Leuven legt zo de nadruk op het versterken van de lokale sociale banden. Twintig straten reageerden op de oproep en organiseerden met steun van de stad welkomstfeestjes voor de studenten. Schepen van studentenzaken, Thomas Van Oppens, ging langs bij enkele van deze buurtfeestjes.

"De komst van de studenten zorgt voor een stijging van ons inwonersaantal met maar liefst 50% en dat maakt Leuven uniek. Met dit initiatief bevorderen we het dagelijks contact tussen Leuvenaars en studenten en helpen we de kloof tussen beide leefwerelden te overbruggen", aldus schepen Thomas Van Oppens. Zo geven buurtbewoners de studenten ook tips mee. "Een kotfeestje zo nu en dan kan uiteraard, maar laat het wel met een briefje op tijd aan de buren weten. En hou de ramen dicht", verzekerde een buurtbewoner aan de studenten. "Anders moet heel de straat verplicht meedoen."

Dat samenleven een werkwoord is benadrukken alle partners en acties als deze helpen daarbij. "Contact tussen studenten en bewoners stimuleert begrip voor elkaars leefwereld. We zijn blij met de ontmoetingen die gisteravond in de stad plaatsvonden", zegt studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe.

Ondanks het koudere weer, maakten de buurten er een gezellige avond van. Buurtbewoners plaatsten tafels op straat, hingen slingers en lichtjes op en genoten samen met de studenten van hapjes aangeboden door de stad. Buurten kregen de vrijheid om hun eigen draai te geven aan de bijeenkomsten. In de Brouwersstraat bakte de buurt naar jaarlijkse gewoonte pannenkoeken voor de studenten, een traditie die veel studenten aantrekt.

"Samen uit je kot komen, is altijd leuk!" zegt Sofie Ooms, voorzitter van studentenkoepel LOKO. "Als student herken je soms wel gezichten in je straat, maar weet je toch niet echt wie ze zijn, of waar ze wonen. Via gezellige avonden als deze, leer je de verhalen achter de voordeuren kennen. Zo voel je je toch wat meer deel van de buurt worden, en da’s wel echt fijn!"