Vijf projecten maken de publieke ruimte inclusiever

30 Juni 2021

Vijf projecten maken de publieke ruimte inclusiever

"De vijf projecten zullen bijdragen aan een inclusieve en diverse openbare ruimte. De Leuvenaars zullen ze beetje bij beetje zien opduiken in de publieke ruimte." - Lies Corneillie

De voorbije maanden konden Leuvenaars ideeën indienen om de publieke ruimte diverser en inclusiever in te richten via het platform 'Leuven, maak het mee'. In de loop van mei konden Leuvenaars stemmen op de ideeën die hun voorkeur wegdragen. Een jury selecteerde uiteindelijk vijf projecten. Zo komt er onder meer een muurschildering en zullen verhalen over (de)kolonisatie gedeeld worden met Verhalenbankjes.

"Onze stad telt ongeveer 170 nationaliteiten. Dat koesteren we en zien we als een kracht. We zien die diversiteit graag weerspiegeld in onze straten, pleinen, parken en gebouwen en willen bouwen aan een inclusieve publieke ruimte waar iedereen zich in herkent en erkend voelt. Daarom lanceerden we begin dit jaar deze oproep. Een half jaar later zijn we erg blij met de vele ideeën die we ontvingen en met de projecten die uiteindelijk geselecteerd werden. Deze projecten zullen bijdragen aan een inclusieve en diverse openbare ruimte, waarin we de verwijzingen naar het koloniaal verleden in het perspectief van onze diverse stad zullen plaatsen. Dat de stad deze projecten vandaag bekendmaakt, is niet toevallig. Vandaag is het immers 61 jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd", vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

Vijf uiteenlopende projecten

De vijf geselecteerde projecten zijn uiteenlopend. Zo komt er een grote muurschildering die verwijst naar het koloniaal verleden. De stad zal bekijken of die muurschildering een plaatsje kan krijgen in een street art-festival. Daarnaast zullen alle koloniale verwijzingen in de Leuvense publieke ruimte in kaart gebracht worden en zullen ze geduid worden in een (podcast)wandeling of in een interactief parcours. Verhalen over (de)kolonisatie zullen gedeeld worden met Verhalenbankjes en een monument moet herinneren aan de slachtoffers en verzetshelden van het koloniaal verleden. Tot slot komt er elk jaar een verbindende dag over dekolonisatie over culturen en generaties heen.

Terugblik

Leuvenaars plaatsten de voorbije maanden in totaal 103 berichten op het online platform 'Leuven, maak het mee'. In een eerste fase selecteerde de stad 33 concrete ideeën die effectief het doel van het initiatief beogen. In mei konden Leuvenaars stemmen op hun favoriete ideeën. In totaal werden 616 stemmen uitgebracht. Het hoogste aantal stemmen voor een idee was 85, het laagste 1. Op basis van de uitslag van de stemming boog een jury zich over de verschillende ideeën en selecteerde ze vijf projecten. De jury bestond uit medewerkers van verschillende stadsdiensten, een afvaardiging van het stadsbestuur en vier externe dekolonisatie-experten: professor Idesbald Goddeeris (KU Leuven), Barbara Brugmans (Afrika Filmfestival), Lieven Miguel Kandolo en Nyanchama Okemwa (Hand in Hand tegen Racisme).

De beoordeling door de jury gebeurde op basis van het aantal stemmen voor een idee (50%) en criteria zoals boodschap, symboliek, zichtbaarheid, originaliteit, budget, eenvoud, impact en timing (50%). "Sommige ideeën waren erg gelijklopend of complementair. Daarom besliste de jury om die ideeën te bundelen tot één project", legt de schepen uit. "Ideeën die de jury niet selecteerde, maar wel waardevol acht, worden doorgegeven aan bepaalde organisaties of stadsdiensten."

Wat volgt

De stad zal in de komende periode contact opnemen met de indieners van de geselecteerde ideeën. Ook de indieners van ideeën die niet uitgevoerd zullen worden, krijgen feedback. "De Leuvenaars zullen de projecten beetje bij beetje zien opduiken in de publieke ruimte", besluit schepen Corneillie. "Dit initiatief loopt stilaan op z'n einde. Maar het betekent niet het eindpunt van het bredere traject rond dekolonisatie. Er zitten nog verschillende initiatieven in de pijplijn. Met dit initiatief richten we de publieke ruimte diverser en inclusiever in. Maar er beweegt ook heel wat op het vlak van dekolonisatie in de cultuursector, in het onderwijs en binnen de internationale solidariteit."