Stad Leuven verzamelt ideeën om publieke ruimte verder te dekoloniseren

23 Februari 2021

Stad Leuven verzamelt ideeën om publieke ruimte verder te dekoloniseren

"We willen van onze straten, pleinen en parken een inclusieve, evenwichtige ruimte maken waar iedereen meetelt en zich thuis voelt." - Lies Corneillie

De stad streeft er naar dat de publieke ruimte de diversiteit die Leuven rijk is, weerspiegelt. Daarom roept ze Leuvenaars op om ideeën om de publieke ruimte diverser in te richten in te dienen op het online platform 'Leuven, maak het mee!', en dit voor 1 april 2021. Denk aan een kunstwerk, een ontmoetingsplek of stadswandeling bijvoorbeeld. "Want in Leuven telt iedereen mee en we willen dan ook dat iedereen zich hier thuis voelt", aldus schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. In een filmpje nodigt zanger, muzikant, songwriter en muziekproducent Ronny Mosuse de Leuvenaars uit om mee te denken en ideeën te geven.

Onder dekolonisatie verstaan we een proces van bewustwording over de "witte bril" waarmee we naar onder andere geschiedenis, publieke ruimte, onderwijs, cultuur en mondiale samenwerking kijken, en de verschuiving en verbreding van dat perspectief om onze steeds meer diverse samenleving inclusiever te maken. De stad wil het koloniaal verleden niet vergeten of wegvegen, maar tonen dat we eruit geleerd hebben. Het stadsbestuur wil in de stad laten zien en voelen dat in het Leuven van de 21ste eeuw iedereen evenwaardig meetelt, dat iedereen zich hier thuis voelt.

De stad Leuven maakte eerder al werk van de dekolonisatie van de publieke ruimte. Zo vernoemde de stad een straat op de toekomstige Hertogensite naar Augusta Chiwy, een vrijwillige verpleegster met Congolese roots tijdens WOII, en verwijderde de stad het standbeeld van Koning Leopold II uit de gevel van het stadhuis.

Ideeën welkom

"De komende weken verzamelen we ideeën om onze publieke ruimte meer divers te maken zodat ze beter de diversiteit die onze stad rijk is, weerspiegelt. We willen zo van onze straten, pleinen en parken een inclusieve, meer evenwichtige ruimte maken waar iedereen meetelt en zich thuis voelt. We willen zo ook aantonen dat Leuven geen eiland is, we hechten veel belang aan gelijkwaardige relaties en mondiale rechtvaardigheid en streven ernaar dat dit tot uiting komt in het straatbeeld. De ideeën kunnen van allerlei aard zijn, denk aan elementen op straten en pleinen zoals een kunstwerk of ontmoetingsplek, maar evengoed een festival of stadswandeling", vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "We doen een beroep op de Leuvenaars om daar samen werk van te maken."

Ideeën indienen kan op www.leuven.be/dekolonisatie en het online platform 'Leuven, maak het mee!' tot en met 31 maart. Je kan ook ideeën doorgeven via de daartoe bestemde deelnameformulieren in buurtcentra, woonzorgcentra, lokale dienstencentra en initiatieven voor anderstalige nieuwkomers.

In april doet de stad een preselectie en weerhoudt maximum 5 ideeën die haalbaar zijn en het doel van het traject beogen. Op 3 mei 2021 maakt de stad de weerhouden ideeën bekend en krijgen de indieners feedback. Van 3 tot en met 31 mei 2021 kan iedereen stemmen op maximaal drie ideeën. In juni selecteert een jury maximaal vijf ideeën, die vanaf 1 juli uitgevoerd worden. De beoordeling gebeurt op basis van het aantal stemmen voor een idee (50%) en criteria zoals boodschap, symboliek, zichtbaarheid, originaliteit, budget, eenvoud, impact en timing (50%). Op 30 juni 2021 maakt de stad de ideeën bekend en krijgen de indieners feedback.

Webinar op 4 maart

Om Leuvenaars inzicht te geven in wat dekolonisatie betekent en hoe je in de publieke ruimte de diverse maatschappij beter tot uiting kan brengen, organiseert de stad op donderdag 4 maart 2021 om 20 uur een webinar. Nadia Nsayi, auteur van het boek 'Dochter van de kolonisatie', professor Idesbald Goddeeris, docent aan de KU Leuven over onder meer koloniale geschiedenis, en Adinda Vanderzandegeëngageerde Leuvenaar rond dekolonisatie, gaan met elkaar in gesprek over dekolonisatie in het algemeen en de praktische uitwerking ervan. Deelname is gratis en inschrijven kan tot en met 3 maart 2021.