Stad Leuven haalt beeld van Leopold II uit nis van het stadhuis

26 Juni 2020

Stad Leuven haalt beeld van Leopold II uit nis van het stadhuis

Leuven beslist om het beeld van Leopold II weg te halen. De beslissing past in een breder traject van dekolonisatie, waarin stad Leuven de dialoog aangaat om de geschiedenis van de kolonisatie voor de huidige en toekomstige generaties te duiden en recht te zetten. "Het beeld weghalen heeft ook een menselijke impact. We erkennen hiermee dat er ook vandaag nog mensen gevolgen dragen van die geschiedenis. De discriminatie in het onderwijs, op de woning- en arbeidsmarkt vandaag is het resultaat van een ongelijkheidsdenken dat ook mee aan de basis lag van het kolonialisme. Wij kiezen voor de weg van de verbinding en werken aan een Leuven waarin iedereen zich thuis voelt", zeggen schepen van diversiteit Lalynn Wadera en schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. "We kiezen als stadsbestuur voor erkenning van het verleden, voor inclusie en verbinding. Daarom beslissen we om het beeld van Leopold II uit de nis aan de achterzijde van het stadshuis te halen." - Lies Corneillie Dekolonisatie Het weghalen van het beeld, dat zich achteraan het stadhuis aan de zijkant bevindt, is een klein onderdeel van een bredere aanpak, die gestoeld is op educatie, context en debat. Het dekolonisatiestraject loopt zo al meer dan een jaar. Binnen dit traject werkt de stad samen met het Leuvense middenveld aan acties om de koloniale geschiedenis, en de denkbeelden die ernaar verwijzen, een plaats te geven in de samenleving. Dat kan zoals nu, door het weghalen van een beeld. Maar er kunnen ook symbolen toegevoegd worden aan de publieke ruimte. Een concrete actie die hier al uit voort kwam is er een rond Augusta Chiwy. "Op de Hertogensite vernoemen we een straat naar haar. Zij was de dochter van een Belgische vader en een Congolese moeder, studeerde verpleegkunde in Leuven en verzorgde oorlogsslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bastogne. In ons collectief geheugen doet haar naam amper een belletje rinkelen. Dat moet anders, vinden we. Door een straat naar haar te vernoemen brengen we niet enkel hulde aan Augusta Chiwy zelf, maar ook aan vele vergeten Congolezen", vertelt schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. Antiracisme Daarnaast voert de stad onder de noemer 'Leuven zonder Racisme' al jaren een antiracismebeleid. De toetreding tot het internationaal netwerk ECCAR in 2018 is daar een voorbeeld van. Ook binnen het onderwijs zet de stad sterk in op sensibilisering en racismebestrijding. Bijvoorbeeld door vorming van leerkrachten en een uitgebreide ambassadeurswerking. Stad Leuven pakt racisme ook actief aan, onder andere met praktijktesten, en zoekt voortdurend de verbinding op om racisme aan te pakken. Vorige week nog zaten de burgemeester en een delegatie van het college en de stadsadministratie samen met een groep jongeren om acties uit te werken. Actueel erfgoed Het beeld is een stille getuige van het 19e-eeuwse tijdsbeeld. Maar geschiedschrijving én zeker de perceptie hiervan staan niet stil. Door het beeld van Leopold II weg te halen, geeft de stad een actuele invulling en betekenis aan de koloniale tijd. We dragen zorg voor ons verleden en ons erfgoed, maar zien het graag in het juiste perspectief. In nauw overleg met de dienst onroerend erfgoed en een steenexpert wordt het beeld deskundig verwijderd zonder het te beschadigen. Ook wordt de voorgeschreven procedure van toelating voor een handeling aan een beschermd onroerend erfgoed gevolgd. Het beeld zal bewaard worden in het stadhuis. Verbondenheid en respect In Leuven zijn verbondenheid en respect voor elkaars gevoeligheden belangrijke waarden. Het beeld weghalen en het binnen opbergen vindt het stadsbestuur vandaag een gepaste actie om dat te onderstrepen.