Stad Leuven stelt haar ambities voor een vernieuwd regenboogbeleid voor

23 September 2022

Stad Leuven stelt haar ambities voor een vernieuwd regenboogbeleid voor

"Werken met jongeren op school is dus cruciaal. We zijn blij dat we met PAARS een gedreven en ervaren partner hebben die de scholen hierbij kan ondersteunen." - Lies Corneillie

Stad Leuven stelde vanmiddag haar ambities en enkele concrete plannen voor een vernieuwd regenboogbeleid voor. LGBTQIA+ personen moeten in Leuven volwaardig tot hun recht kunnen komen, binnen alle levensdomeinen. Het nieuwe beleid focust vooral op verschillende strategische doelstellingen zoals genderbewustzijn verhogen en correcte beeldvorming, en gaat uit van samenwerking met vele partners.

Stad Leuven werkt, samen met verschillende partners, al jarenlang aan gelijke kansen voor iedereen, waaronder LGBTQIA+ personen. Leuven kan daarvoor rekenen op sterke partners zoals UniQue en het Holebifilmfestival. Recente ontwikkelingen, zowel dichtbij als ver van huis, maken echter duidelijk dat rechten nooit helemaal verworven zijn, denk maar aan de commotie op twee kussende meisjes in een animatiefilm of de omstreden Europride in Belgrado.

"Ook in Leuven ontvangen we signalen die aantonen dat het werk nooit af is. Daarom deden we in oktober 2021 een oproep naar Leuvenaars uit de LGBTQIA+ gemeenschap om samen met ons na te denken over regenboogbeleid in onze stad. Het resultaat dat nu voorligt is het resultaat van uitwisseling met zeer diverse Leuvenaars die mee willen zorgen dat in Leuven iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht je genderidentiteit, je genderexpressie of je seksuele oriëntatie", zegt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie.   

Samenwerking over alle beleidsdomeinen heen

Gelijke rechten voor iedereen nastreven, vraagt samenwerking over alle beleidsdomeinen heen, zowel binnen de stadsadministratie als met het middenveld. Vijf doelstellingen staan centraal in het plan: genderbewustzijn verhogen, werken aan zichtbaarheid en correcte beeldvorming, ondersteuning van LGBTQIA+ personen en -verenigingen, werken aan veiligheid en het lokaal, regionaal en (inter)nationaal uitwisselen van kennis en versterken van bondgenootschappen.

Scholen ondersteunen

De stad zal onder meer in zee met gaan met PAARS, een organisatie die ervoor zorgt dat secundaire scholen op een inclusieve manier rond het LGBTQIA+ thema kunnen werken. Een laagdrempelige campagne in mei (rond de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie) nodigt leerlingen en leerkrachten uit om op te komen voor LGBTQIA+ rechten en binnen de eigen school te werken aan een (gender)inclusief schoolklimaat.

"Jongeren brengen veel tijd door in de schoolomgeving, dus het is ontzettend belangrijk dat ze zich 100% goed in hun vel kunnen voelen. We weten ook dat vele jongeren die worstelen met hun identiteit of geaardheid, sombere gedachten kunnen krijgen. Werken met jongeren op school is dus cruciaal. We zijn blij dat we met PAARS een gedreven en ervaren partner hebben die de scholen hierbij kan ondersteunen," aldus schepen Lies Corneillie.  

Werken aan zichtbaarheid, ook via erfgoed en cultuur

Coming Out Day in oktober en de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT) in mei zijn belangrijke dagen voor de LGBTQIA+ gemeenschap. De stad heeft ook al langer de traditie om minstens op deze dagen de regenboogvlag te hijsen. Sinds 2020 bekent Leuven ook kleur met twee permanente regenboogzebrapaden in het centrum van de stad.

"We vinden het belangrijk dat we het pionierswerk dat in Leuven is verricht en de weg die al is afgelegd, goed in beeld brengen én ontsluiten naar een ruimer publiek." - Lies Corneillie

"Het mag echter niet beperkt blijven tot deze typische actiedagen. Onze stad kent een recente maar rijke geschiedenis van LGBTQIA+ verenigingen en verwezenlijkingen. We vinden het belangrijk dat we het pionierswerk dat in Leuven is verricht en de weg die al is afgelegd, goed in beeld brengen én ontsluiten naar een ruimer publiek. Qua zichtbaarheid wil de stad ook Queer projecten en initiatieven ondersteunen in de culturele sector", zegt Lies Corneillie.

"Met Queer Leuven proberen we queerness in zijn breedheid zichtbaar te maken in Leuven. Een van de acties is een festival rond queer arts, zoals al succesvol is gebleken in andere grote steden in binnen- en buitenland. Met een spannend programma dat hokjes en conventies uitdaagt over gender en seksualiteit, via het prisma van muziek, theater, literatuur, film, perfomance... Queer arts als middel van zelfexpressie, en voor de toeschouwer/deelnemer als bron van herkenning, joy en nieuwe inzichten", zegt Filip Tielens van Queer Leuven.

Ondersteuning

Een van de ambities in het nieuwe regenboogbeleid is om de samenwerking tussen stad Leuven en UniQue, het Vlaams-Brabants Regenbooghuis, nog verder te versterken. De stad gaat samen met het regenbooghuis op zoek naar een nieuwe thuisbasis. UniQue is ook een koepel van zeer diverse Leuvense LGBTQI+ verenigingen, die de stad ook zal blijven ondersteunen en versterken zodat zij op hun beurt kunnen groeien en meer mensen bereiken.

Veiligheid

LGBTIQIA+ personen zijn helaas nog vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld. Stad Leuven wil dit geweld zoveel mogelijk voorkomen, maar zorgen dat slachtoffers goed opgevangen kunnen worden, onder meer bij Politie Leuven en in het nieuwe Zorgcentrum na Seksueel Geweld dat in juni de deuren opende in UZ Leuven. Dit najaar zal de stad ook de eerder gelanceerde campagne Got Your Back verder uitbouwen, en zo getuigen van haat en intimidatie overtuigen om in te grijpen om slachtoffers bij te staan.

Blijvende kennisuitwisseling en internationaal bondgenootschap

Stad Leuven is lid van verschillende nationale en internationale netwerken, zoals het Rainbow Cities Network. Die samenwerking met andere steden wil de stad blijven versterken, om goede praktijken uit te wisselen en om onze internationale solidariteit uit te spreken op momenten dat elders de rechten van de queergemeenschap in het gedrang komen.

"We ambiëren in Leuven om een mensenrechtenstad te worden, en engageren ons om ons uit te spreken en steun te bieden bij mensenrechtenschendingen. Zo namen we in het verleden het initiatief om de Poolse ambassadeur aan te schrijven, en onze zusterstad Krakau een hart onder de riem te steken toen de Poolse regering LGBT-vrije zones in het leven riep. We willen dit blijven doen en een stapje verder gaan om in concrete projecten uit te wisselen met bijvoorbeeld jongeren uit andere Europese steden", besluit Lies Corneillie.