Leuvenaars kunnen werfwater voortaan thuis gebruiken

24 Augustus 2023

Leuvenaars kunnen werfwater voortaan thuis gebruiken

"We recupereren grondwater dat op bouwwerven opgepompt wordt, maximaal en gaan zo waterverspilling tegen." - David Dessers 

Leuvenaars kunnen voortaan grondwater gebruiken dat opgepompt wordt op drie bouwwerven in Leuven. Ze kunnen het water bijvoorbeeld gebruiken om hun planten en moestuin te begieten of om hun auto te wassen. Ook landbouwers kunnen op deze werven terecht om er hun waterreservoirs te vullen. De stad Leuven wil zo grondwater dat opgepompt moet worden, maximaal recupereren en waterverspilling tegengaan.

Op drie werven in de stad waar momenteel grondwater opgepompt wordt, kunnen Leuvenaars voortaan water halen. Buurtbewoners kunnen er met een emmer, gieter of bidon water aftappen van een watercontainer om te gebruiken in hun huis of tuin. De kwaliteit van het water werd gecontroleerd en goedgekeurd. Vermits het grondwater is, kun je het echter niet drinken.

Je vindt de werven in de Kaboutermansstraat, de Vanden Tymplestraat en op de Aarschotsesteenweg (nummer 217 - 219). De containers zijn bereikbaar vanop het openbaar domein. Voor de container aan de Aarschotsesteenweg moet je via het fietspad langs de Vunt lopen. Aan de containers zitten kraantjes zodat je makkelijk water kan nemen.

"Bij grote bouwwerven moet er vaak een grote hoeveelheid grondwater opgepompt worden. Waar mogelijk zorgen we er in samenspraak met de aannemer voor dat het opgepompte water ter plekke terug kan infiltreren in de bodem. Het water gaat dan niet verloren, maar wordt ter plekke geretourneerd. Dergelijke retourbemaling is in een stedelijke context door het gebrek aan open ruimte niet altijd mogelijk. Als retourbemaling niet mogelijk is, laten het we afvloeien naar een nabijgelegen waterloop. Maar ook dat is niet altijd mogelijk. Om te vermijden dat al het water dan in de riolering terechtkomt, bieden we het in overleg met de bouwheer aan aan buurtbewoners en landbouwers. Zij kunnen het op hun beurt gebruiken om planten of gewassen te begieten. Op die manier gaan we waterverspilling tegen", vertelt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. Ook de groendienst van de stad gebruikt het grondwater om de planten en bomen in de stad te begieten.

Gemeenteraadslid Wouter Florizoone juicht het initiatief toe: "We hebben er vanuit de Groene fractie op aangedrongen dat water van werven maximaal gerecupereerd wordt. We zijn tevreden dat buurtbewoners en landbouwers nu op drie werven water kunnen aftappen en dat de stad dit op een visuele manier, met signalisatie ter plekke zoals werfbanners, duidelijk maakt. In de omgeving van de werven worden ook foldertjes gebust om buurtbewoners op de hoogte te stellen van dit initiatief."