Waarover gaat dit boerkinidebat?

28 September 2015

Tijdens de gemeenteraad van 28 september wil de NVA het college ondervragen over het 'boerkiniverbod' dat blijkbaar is ingesteld in de Leuvense zwembaden. De NVA vraagt dat het college het verbod uitdrukkelijk bevestigt, en wel als uiting van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Groen vraagt zich af waar dit debat werkelijk over gaat. Fatiha Dahmani (fractieleidster): "Wat gaan we nu eigenlijk bereiken met dit debat, en de manier waarop het wordt gevoerd. Als we pleiten voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, mogen we dan ook pleiten voor de gelijkheid van álle vrouwen en mannen? Mogen vrouwen gewoon voor zichzelf beslissen hoe ze zich kleden? In en uit het zwembad? Het is op zich heel nobel om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te halen. Maar het is ook belangrijk om respect te hebben voor eigen keuzes en stappen in een emancipatieproces, anders kun je misschien wel eens net het tegenovergestelde bereiken van wat je wilde. In dit geval gaat het over vrouwen die er bewust voor wilden kiezen om niet gescheiden van mannen te zwemmen. Zeggen dat de zaak is opgelost omdat er al gescheiden zwemuurtjes zijn, is dus eigenlijk het verkeerde antwoord. Zou het niet beter zijn dat we rechtstreeks in dialoog gaan met de vrouwen die zich geviseerd voelen dan enkel over hun hoofden zogenaamd in hun naam te spreken?" Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Collega Hufkens van de NVA heeft gelijk als ze zegt dat het argument van de hygiëne niet mag misbruikt worden als motivatie voor een eventueel boerkiniverbod. De stof waarvan de zwempakken gemaakt zijn, is dezelfde als alle andere badmode. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGK) stelt dat er voldoende adviezen zijn die zeggen dat een boerkini niet onhygiënisch of onveilig is. Maar dat argument gebruiken om dan uitdrukkelijk wel een boerkiniverbod te eisen op basis van één invulling van wat gelijkheid tussen vrouwen en mannen betekent, dat zien we echt niet zitten. In plaats van hierover nu een polariserend debat op te voeren over wie de echte verdediger is van welke vrouwen, zou het stadsbestuur er beter aan doen het definitieve standpunt van het IGK over een boerkiniverbod af te wachten. Als het IGK tot het besluit komt dat zo'n verbod in strijd is met de antidiscriminatiewetgeving dan moeten daar de gepaste conclusies uit getrokken worden. Een gemakkelijke polarisering zal ons hierbij niet helpen."

 

Fatiha Dahmani en Lies Corneillie