Meer vrouwen in Leuvense straatnamen

12 Maart 2019

Meer vrouwen in Leuvense straatnamen

Op 8 maart 2019, Internationale Vrouwendag, voerde een groep Leuvense vrouwen én mannen actie voor meer vrouwen in de Leuvense straatnamen. Een groepje vrouwen stelde een inspiratielijst met vrouwennamen samen en overhandigde die aan schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. "Het onevenwicht is groot. Van de Leuvense straten die naar een persoon zijn genoemd, betreft het slechts in 3% van de gevallen een vrouw. Twintig jaar geleden zette het boek "Vrouwenfaam op straatnaam" de kwestie al op de agenda. Enkele straten kregen toen inderdaad de naam van een vrouw, maar 3% vrouwen blijft echt onvoldoende", vertelt Els Flour. "Daarom voerden we vandaag actie en overhandigden we onze nieuwe lijst met vrouwennamen plechtig aan de Leuvense schepen van gelijke kansen. De lijst is geen afgesloten document: met deze open inspiratielijst willen we het stadsbestuur sensibiliseren en tonen dat het alvast niet moeilijk is om vrouwen te vinden die een straatnaam verdienen", vult Hilde Van Wichelen aan. De actie vond plaats aan de Hertogensite, een gebied voor stadsontwikkeling tussen de Brusselsestraat en de Kapucijnenvoer (Sint-Pietersziekenhuis). Kaat Wils vertelt: "Na de bouwwerken zullen er enkele nieuwe straten en pleintjes een naam nodig hebben, een ideale kans om aan de slag te gaan met onze suggesties. De lijst bevat alvast een aantal namen van vrouwen die op deze oude verpleeg- en hospitaalsite een belangrijke rol hebben gespeeld. We denken daarbij aan Marie-Berthe Heymans, de eerste kloosterzuster-arts die hier een verpleegstersschool stichtte, aan Isala Van Diest, de eerste vrouwelijk arts in België of aan Kerstine Liedekens, de eerste Leuvense vroedvrouw." "We roepen met het stadsbestuur alle Leuvenaars op om ons te laten weten naar welke vrouwen zij graag een straat of plein in Leuven willen vernoemen." - Lies Corneillie De inspiratielijst bevat een grote verscheidenheid aan vrouwennamen uit het verre en dichte Leuvense verleden. "De nieuwe brug over de Vaartkom kan de Marie Thumas-Durieux brug wordt genoemd, naar de vrouw van de oprichter van de voormalige Marie Thumas conservenfabriek. Maar we denken ook aan verzetsvrouw Jeanne Dormaels, aan psychologe en feministe Renée Van Mechelen, filosofe Patricia De Martelaere of vice-rector Emma Vorlat", vertelt Leen Engelen. De stad juicht dit initiatief erg toe en wil graag met deze voorstellen aan de slag. "We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van, maar niet het enige. Deze bestuursperiode willen we daar echt werk van maken. De pioniers van 1999, de groep die zich nu engageert, en Sofie Lemaire van Meer Vrouw op Straat kunnen op ons rekenen", reageert Lies Corneillie, schepen van gelijke kansen. "We willen daarbij niet alleen de nadruk leggen op vrouwen die in het verleden een belangrijke rol hebben gespeeld, maar ook op meisjes en vrouwen die vandaag de dag iets betekenen. We roepen met het stadsbestuur alvast alle Leuvenaars op om ons te laten weten naar welke vrouwen zij graag een straat of plein in Leuven willen vernoemen."