Voorzitterschap gemeenteraad: gemiste kans op democratische vernieuwing

02 Januari 2013

Groen betreurt dat de nieuwe meerderheid niet gebruik maakt van de mogelijkheid om een andere gemeenteraadsvoorzitter dan de burgemeester aan te duiden. Dat zou een belangrijk signaal geweest zijn. De nieuwe gemeenteraad had een scheut democratische vernieuwing nochtans goed kunnen gebruiken? De meerderheidspartijen SP.a en CD&V hebben burgemeester Tobback opnieuw voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad. Niet geheel onverwacht, maar toch teleurstellend. De wetgeving voorziet immers de mogelijkheid om een andere voorzitter van de raad aan te duiden dan de burgemeester. Fatiha Dahmani (fractieleidster): "Het standpunt van de burgemeester over deze kwestie is gekend. Toch blijf ik het niet goed vinden dat men niet van de mogelijkheid gebruik heeft gemaakt om een andere voorzitter aan te duiden. De burgemeester moet zijn rol spelen als burgemeester. De vergadering van de raad voorzitten is een andere rol. Het zou zeker in de Leuvense gemeenteraad een heel nuttige ervaring geweest zijn om met een andere voorzitter te werken."

Thomas Van Oppens (jongste raadslid, na 2 januari): "Dit is jammer. Bij de verkiezingen bleek nochtans duidelijk dat er bij heel veel burgers een roep is naar een andere democratische cultuur die meer steunt op participatie. Als de meerderheid nu de kans had gegrepen om een nieuwe politieke stijl in te voeren, dan zou dat in dat verband een belangrijk signaal geweest zijn. En dit gaat voor ons helemaal niet over een standpunt voor of tegen de burgemeester. Het zou gewoon erg goed geweest zijn voor de dynamiek in de gemeenteraad en voor de kwaliteit van het debat."

Fatiha Dahmani en Thomas Van Oppens (gemeenteraadsleden in de nieuwe gemeenteraad)