Leuven omarmt vernieuwde stadsorganisatie tijdens en na corona

16 April 2021

Leuven omarmt vernieuwde stadsorganisatie tijdens en na corona

Ook tijdens de coronacrisis blijft Leuven kwalitatieve dienstverlening garanderen. De loketten blijven open; inwoners ontvangen hun documenten via mail of het web. De online dienstverlening zoals een aangifte doen bij een verhuis, een bewonersparkeerkaart verlengen… was al eerder ingevoerd, maar het gebruik ervan kende door de coronapandemie duidelijk een boost. Die versnelde digitalisering zal verankerd worden in de werking van de stadsdiensten om de dienstverlening nog verder te verbeteren. Digitale sprong vooruit Op vlak van digitalisering gaat de dienstverlening van de stad met rasse schreden vooruit. Zo kan je vandaag online premies aanvragen en de status van die aanvraag raadplegen. Thomas Van Oppens is als schepen van informatica opgetogen: "Documenten printen en handtekenen is vaak niet eens meer nodig. De pandemie heeft een turbo gezet op onze digitaliseringsplannen bij de stad. We proberen een aangifte zo vlot en eenvoudig mogelijk te laten verlopen voor zowel inwoners als stadsdiensten. Mensen moeten voor steeds minder zaken fysiek naar het stadskantoor komen. En omdat eenvoudige stadszaken digitaal kunnen, komt er tijd en ruimte vrij om inwoners beter op maat te helpen bij meer complexe dossiers." Zowel inwoners als loketmedewerkers hebben de dienstverlening op afspraak positief onthaald. De wachttijden worden beperkt en mensen worden sneller verder geholpen aan het loket. "In de toekomst willen we hier zeker mee verder gaan", aldus Van Oppens "Het centrale corona-infopunt (TIC) was van onschatbare waarde voor de inwoners tijdens de eerste lockdown en nu ook weer tijdens de vaccinatiecampagne. Leuvenaars konden er terecht met al hun vragen over onder meer covid-19 en de lockdownregels. Na de pandemie zal dit centraal contactcentrum verankerd worden in onze stadsdiensten. Leuvenaars zullen er met al hun vragen terecht kunnen," vertelt schepen Van Oppens. "Zo zullen ze sneller geholpen worden en zal de dienstverlening verbeteren." "Het vele werk dat onze ambtenaren hebben verzet en vandaag nog steeds elke dag verzetten, heeft ervoor gezorgd dat Leuven deze crisis op de best mogelijke manier doorstaat. Ook vandaag blijven heel wat medewerkers op 110% draaien, bedankt daarvoor!" - Thomas Van Oppens Ondanks de grote stappen richting digitalisering blijft ook fysieke dienstverlening belangrijk. "De fysieke aanwezigheid aan een loket in het stadskantoor blijft essentieel voor sommige inwoners. Soms hebben mensen graag persoonlijk contact om administratieve zaken af te handelen. Dat blijven we dus ook aanbieden. Wie geen computer heeft of hulp nodig heeft, kan telefonisch verder geholpen worden ofwel een afspraak maken met de betrokken dienst om de aanvraag samen in te dienen. Zo zetten we alles in een digitale flow zonder iemand achter te laten," benadrukt Van Oppens. Coronaveilige loketten Ook de interne werking is door corona helemaal omgegooid. Vanaf dag één is er tijdens de coronacrisis gewerkt aan een coronaveilige loketzone. De nodige veiligheidsmaatregelen werden in een mum van tijd doorgevoerd met afstandsregels, plexischermen, ontsmettende handgel, beperking van het aantal aanwezigen en verplichte looprichtingen in het stadskantoor. Leuven verplichtte ook als een van de eerste steden een mondmasker in openbare gebouwen. Kader voor thuiswerk Alle medewerkers van stad en OCMW Leuven voor wiens jobinhoud het enigszins lukt, werken al sinds 16 maart 2020 - volledig of deels - van thuis. Het gaat over meer dan zevenhonderd personen of 56% van de medewerkers. "Wat we geleerd hebben tijdens de pandemie, zetten we alvast om in vaste praktijk: het kader voor thuiswerk is uitgebreid zodat medewerkers meer tijds- en plaatsonafhankelijk kunnen werken, ook in de toekomst. De werknemers die thuiswerken krijgen daarvoor niet alleen de nodige software en hardware maar ook een bureaustoel en een vergoeding van 3 euro per telewerkdag om tegemoet te komen aan de hogere kosten voor verwarming en internet", aldus Van Oppens. Fietsverplaatsingen de norm Het aantal dienstfietsen verdubbelde het voorbije jaar, met een steeds groter aandeel elektrische exemplaren. De medewerkers gebruiken de fietsen massaal sinds de start van de pandemie. "Samen in de auto is niet coronaveilig. Fietsen doe je perfect geventileerd. En al fietsend zijn de afstandsregels makkelijker te bewaren. Het is een mooie gewoonte die we graag verder zetten na de pandemie", besluit schepen van personeel Van Oppens. Vaccinatiecentrum Het stadspersoneel zet zich onafgebroken in om het vaccinatiecentrum te ondersteunen. Iedereen springt bij waar nodig. Momenteel helpen 160 werknemers van de stad bij alle niet-medische taken in het vaccinatiecentrum. De stad zorgt ook voor het nodige ICT-materiaal en software voor de tickets, om de werking in het vaccinatiecentrum optimaal te laten verlopen: honderdlaptops, muizen, toetsenborden, schermen en dockingstations, 10 printers, 4 labelprinters, 5 multifunctional printers, 70 barcode scanners, 128 netwerkpoorten een uitbreiding van de telefooncentrale, wifi, extra firewalls, ticketsysteem en planningssoftware. Daarnaast werden er ook tien tablets met 4G aangekocht voor de mobiele vaccinatieteams. 1.258 keer dankjewel De 1.258 medewerkers van de stad toonden vanaf dag één in deze pandemie veel flexibiliteit en een enorm grote extra inzet, vaak zeven op zeven. Ze verdienen een grote pluim daarvoor. Verschillende stadsdiensten hebben hun werking heruitgevonden. "Als schepen van personeel kan ik samen met alle Leuvenaars enorm trots en dankbaar zijn. Het vele werk dat onze ambtenaren hebben verzet en vandaag nog steeds elke dag verzetten heeft ervoor gezorgd dat Leuven deze crisis op de best mogelijke manier doorstaat. Ook vandaag blijven heel wat medewerkers op 110% draaien, bedankt daarvoor!", besluit de schepen.