44% meer fietsers in Leuvense binnenstad

27 September 2019

44% meer fietsers in Leuvense binnenstad

(foto: © Carolien Coenen) Het aantal fietsers in de Leuvense binnenstad is de voorbije drie jaar met 44% toegenomen. Het aantal auto's is met 19% gedaald ten opzichte van 2016. Dat blijkt uit verkeerstellingen die de stad Leuven in de maand mei liet uitvoeren. Uit tellingen blijkt ook dat er zich evenveel mensen in de stad begeven. De stad is bijzonder blij met deze resultaten, want ze tonen aan dat het circulatieplan zijn vruchten afwerpt. In 2016 voerde het stadsbestuur een nieuw circulatieplan in om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Verkeerslussen en een indeling in stadsdelen moeten doorgaand autoverkeer uit de binnenstad houden en verplaatsen naar de ring. Daardoor komt er in het centrum meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Om de effecten van het circulatieplan te meten, werden tussen 1 en 26 mei 2019 op een zestigtal plaatsen in de binnenstad en op de ring verkeerstellingen uitgevoerd. "We zijn zeer tevreden", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "Het circulatieplan doet waarvoor we het drie jaar geleden hebben ingevoerd, namelijk onze groeiende stad leefbaar, bereikbaar en gezond houden. Een stad als Leuven is ideaal om je te voet of per fiets te verplaatsen. En hoe meer mensen zich te voet of per fiets verplaatsen en de auto laten staan als het kan, hoe leefbaarder en gezonder Leuven wordt en hoe meer mogelijkheden er ontstaan om elkaar te ontmoeten en te genieten van rustige en groene publieke ruimte. En de cijfers tonen aan dat er niet minder mensen naar de stad komen." "De resultaten van de jongste verkeerstellingen tonen aan dat het plan zijn uitwerking niet gemist heeft. Tussen 2016 en 2019 is het aantal fietsers in de binnenstad met 44% toegenomen en is het aantal auto's met 19% gedaald. De trend die na de invoering van het circulatieplan was ingezet, wordt dus voortgezet en verder versterkt" zegt een opgetogen schepen van mobiliteit David Dessers. Vesaliusstraat grootste aandeel fietsers Het totale aantal verplaatsingen in de binnenstad, is niet opvallend gestegen of gedaald. Wel is de verhouding auto-fietsverkeer omgeslagen. Op een gemiddelde werkdag in 2019 is de verhouding tussen het aantal fietsers en auto's verschoven naar 48% fietsers en 49% auto's. In 2016 waren dat nog 34% fietsers en 62% auto's. In de woonstraten groeit het aantal fietsers gemiddeld met 16%. Het aantal auto's daalt er met 16%. Enkele straten springen er uit. Zo kent de Andreas Vesaliusstraat met gemiddeld 85% het grootste aandeel fietsverkeer in de binnenstad. In 19 straten, waaronder de Kapucijnenvoer en de Sint-Michielsstraat, werden meer dan 50% fietsers geteld. Ook op de ring werden verkeerstellingen uitgevoerd. Tussen 2016 en 2019 is het aantal fietsers er met 32% toegenomen en het aantal wagens met 1%. Als we het vergelijken met 2017 is het autoverkeer op de ring echter gedaald met 8 %. Er is dus een dalende trend ingezet sinds 2017. Uit de tellingen blijkt dat het aantal weggebruikers in de stad constant is, maar dat ze zich anders verplaatsen. De modal shift zet zich dus door en men kiest steeds meer voor de fiets. Ook uit de passantentellingen in het kernwinkelgebied blijkt dat er evenveel mensen rondlopen als in 2016. Circulatieplan verder afwerken Uit de tellingen blijkt tegelijkertijd dat de verkeersintensiteit in onder meer de Riddersstraat, de Havenkant, de Blijde Inkomststraat, de Burchtstraat, Achter de Latten, delen van de Naamsestraat, de Bondgenotenlaan en de Justus Lipsiusstraat te hoog is. In deze straten wordt de capaciteit van de wegen in functie van de leefbaarheidsindex overschreden op een gemiddelde werkdag. "Het stadsbestuur gaat de komende weken met deze resultaten aan de slag om het circulatieplan verder af te werken en waar nodig bij te sturen" besluit schepen Dessers. Daarnaast wil het stadsbestuur in de toekomst samen met buurtbewoners werk van mobiliteitsplannen voor Wilsele, Kessel-Lo en Heverlee om de deelgemeenten leefbaarder te maken.