Verkeerssituatie Keizersberg verdient eindelijk een oplossing

29 Januari 2009

De verkeerssituatie onderaan de Keizersberg, aan het kruispunt met de Mechelse en de Riddersstraat is complex en gevaarlijk. Met name voor de fietsers die de Keizersberg afdalen is de situatie erg onveilig. Het wegdek ligt er heel slecht bij, wat vooral voor fietsers risicovol is. Voor de auto's is het kruispunt te breed en onoverzichtelijk, waardoor ze in veel gevallen te ver het kruispunt oprijden of denken dat ze voorrang hebben wanneer dat niet het geval is. Elk jaar gebeuren er ongevallen waarbij fietsers worden aangereden. Marleen Demuynck: "Dat het hier gevaarlijk is, is al erg lang geweten. Heel veel burgers, onder meer verenigd in het comité 3012WD, vragen terecht al vele jaren dat er eindelijk een veilige oplossing wordt uitgewerkt voor dit kruispunt. Maar telkens blijft het antwoord van het stadsbestuur bij vage beloften. Dit kan echt niet langer. Wij vragen dat er op zeer korte termijn een beslissing wordt genomen om tot een veilige verkeerssituatie te komen op dit kruispunt. Zeker nu de volgende jaren het hele gebied rond de Vaartkom verder ontwikkeld zal worden kan een structurele oplossing voor dit kruispunt niet uitblijven. Het stadbestuur zou bij het uitwerken van die oplossing actief moeten samenwerken met de betrokken burgers." Fatiha Dahmani: "Aan de gemeenteraad van 26 januari willen we een concreet voorstel ter stemming voorleggen. We weten dat het kruispunt onderaan de Keizersberg erg complex is, maar dat mag geen excuus zijn om nog langer te wachten met een oplossing. Ons voorstel bestaat uit twee elementen.

Ten eerste vragen we dat het stadsbestuur op korte termijn een verkeersstudie laat maken voor dit kruispunt waarbij drie alternatieve oplossingsscenario's worden uitgewerkt (bv. met of zonder een rond punt, met mogelijke herpositionering van de uitgang van de Riddersstraat, ?). Voor die studie kan een extern bureau of een eigen dienst gebruikt worden. Bedoeling moet wel zijn om binnen een zestal maanden een concreet voorstel met drie opties klaar te hebben. Vervolgens zou het stadsbestuur een actief overleg moeten opstarten met de bewoners over die drie alternatieven, waarna in gezamenlijk overleg de beste optie kan gekozen worden. Ten tweede vragen we dat er onmiddellijk al voorlopige maatregelen worden genomen om de verkeerssituatie overzichtelijker te maken. Het wegdek zou voldoende moeten hersteld worden, en er zou een duidelijk in kleur gemarkeerde fietsvoorkeurstrook op de weg moeten worden aangebracht. Zo kunnen de automobilisten die het kruispunt oprijden onmiddellijk zien waar ze halt moeten houden. Zo'n gekleurde strook is natuurlijk geen structurele oplossing, maar ze kan toch al voorlopig tot een verbetering leiden."

Marleen Demuynck en Fatiha Dahmani, gemeenteraadsleden