Vergistingsinstallatie EcoWerf zet GFT-afval om in hernieuwbare energie

18 Juni 2020

Vergistingsinstallatie EcoWerf zet GFT-afval om in hernieuwbare energie

EcoWerf start in het voorjaar van 2021 met de bouw van een vergistingsinstallatie in Leuven. De installatie zal organisch afval tegelijkertijd omzetten in energie en verwerken tot compost. Hiermee is het een belangrijk dossier voor de ambities van de stad op het vlak van klimaat en circulaire economie. De installatie zal in het voorjaar van 2023 operationeel zijn. Groen Leuven is blij met dit belangrijk dossier voor hernieuwbare energie. "Dit investeringsproject heeft een grote ecologische meerwaarde voor Leuven. Er zal met lokaal opgehaald groente-, fruit- en tuinafval (GFT) jaarlijks maar liefst 12.000 MWh groene warmte en 11.000 MWh groene elektriciteit geproduceerd worden. Daarnaast zal er jaarlijks 20.000 ton compost geproduceerd worden. De installatie zorgt op deze manier voor een gesloten kringloop en de captatie van koolstof in de bodem", licht Wouter Florizoone, gemeenteraadslid en ondervoorzitter van EcoWerf, toe. "De installatie zorgt voor een gesloten kringloop en de captatie van koolstof in de bodem" - Wouter Florizoone Ook voor de lokale klimaatdoelstellingen is dit een win-win. "De groene warmte komt overeen met het jaarlijkse warmtegebruik van 500 gezinnen en de groene stroom komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.000 gezinnen. In totaal komt dit overeen met een CO2-besparing van 5.000 ton per jaar", aldus Eva Platteau, fractieleider. "Het GFT-afval dat de reinigingsdienst van Leuven, maar ook van andere gemeenten in de regio, verzamelt, wordt dankzij deze vergister een nieuwe grondstof. We zijn bijzonder trots op dit project. Het is een goed voorbeeld van onze ambities op het vlak van circulaire economie", besluit Thomas Van Oppens, schepen van afvalbeleid. "De vergistingsinstallatie is een goed voorbeeld van onze ambities op het vlak van circulaire economie." - Thomas Van Oppens De bouw van de vergistingsinstallatie en de bijhorende investering van 15 miljoen euro werd goedgekeurd op de algemene vergadering van EcoWerf op 17 juni. OWS, een bedrijf uit Gent met ruime ervaring in het bouwen van vergistingsinstallaties, zal instaan voor de bouw van de installatie. Eerder al kreeg de geplande installatie financiering voor een haalbaarheidsstudie dankzij financiering uit het Europese ARBOR-project.