Leuvense gemeenteraad pleit voor verdraagzaamheid

31 Augustus 2020

Leuvense gemeenteraad pleit voor verdraagzaamheid

De voltallige Leuvense gemeenteraad wil een duidelijk signaal geven dat ze staat voor verdraagzaamheid en tegen elke vorm van discriminatie of geweld gekant is. Tegelijkertijd wil de gemeenteraad ook een warme oproep doen aan slachtoffers van geweld. Onderstaande verklaring zal daarom vanavond voorgelezen worden bij de start van de gemeenteraad. De tekst wordt onderschreven door alle fractievoorzitters. Afgelopen maanden bedankten wij als gemeenteraad regelmatig in een voorwoord onze inwoners en personeelsleden die het beste van zichzelf gaven in deze ongeziene gezondheidscrisis. Tal van solidaire acties en signalen vonden hun ingang. Samenwerking stond centraal. Heel wat inwoners toonden zich bovendien zorgzaam ten opzichte van hun familie, vrienden, buren, hun naasten. Twee weken geleden zagen we een schokkende Facebookpost over geweld tussen jongeren. Dit zou plaatsgevonden hebben in Leuven. Daarom kozen we ervoor om tijdens dit voorwoord verdraagzaamheid centraal te stellen. Met deze gemeenschappelijke verklaring wil de voltallige gemeenteraad van Leuven een signaal geven dat wij staan voor verdraagzaamheid en tegen elke vorm van discriminatie en geweld gekant zijn.Onrecht tegen personen omwille van wie ze zijn, of het nu gaat om afkomst, geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid of handicap kunnen we niet en zullen we nooit aanvaarden. Leuven is een open en verdraagzame stad waar iedereen welkom is. Het is niet vanzelfsprekend voor slachtoffers om klacht in te dienen. Toch is het belangrijk dat iedereen die zich niet welkom voelt in onze stad dit kenbaar blijft maken. Slachtoffers van geweld kunnen steeds aangifte doen bij de politie. Tot slot nogmaals een oproep om goed voor elkaar te zorgen in de komende periode. Hopelijk kunnen we snel deze lastige en eenzame tijd afsluiten. Namens de fractieleiders, Lothe Ramakers (sp.a)Lorin Parys (N-VA)Eva Platteau (Groen)Alexandra Roumans (Open Vld)Liesbeth Vandermeeren (CD&V)Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang)Line De Witte (PVDA)