Uitgebreide winteropvang voor dak- en thuislozen van start

16 November 2020

Uitgebreide winteropvang voor dak- en thuislozen van start

De Leuvense winteropvang opent op 16 november opnieuw zijn deuren voor mensen die dakloos zijn. Om de coronamaatregelen maximaal te kunnen respecteren, voorziet de stad deze winter een andere, grotere locatie waar ze de nacht kunnen doorbrengen. Net als in het voorjaar zet de stad een hostel in om mensen zonder thuis ’s nachts op te vangen én zo op een veilige manier de capaciteit te vergroten. Stad Leuven en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant werken ook deze winter samen om mensen die dakloos zijn 's nachts op te vangen. Veilige opvang en begeleiding Door de coronamaatregelen volstaat het huidige gebouw van de winteropvang niet. Er zijn bijvoorbeeld tweepersoonskamers en de gemeenschappelijke ruimtes zijn te klein. Daarom zocht de stad een andere locatie voor de winteropvang die coronaproof is én waar meer mensen terechtkunnen. "Om de coronamaatregelen maximaal te kunnen respecteren, voorziet de stad deze winter een andere, grotere locatie waar wie dak- of thuisloos is, veilig de nacht kan doorbrengen." - Lies Corneillie "Hiermee bieden we ook een oplossing voor daklozen die normaal korte periodes bij familie en vrienden verblijven. Door de coronacrisis is het voor hen momenteel moeilijk om hun eigen netwerk aan te spreken waardoor extra plaatsen zeer welkom zijn", vertelt Lies Corneillie, schepen van wonen. "Vorig jaar maakten 85 mensen voor een of meerdere nachten gebruik van de winteropvang. Dat cijfer toont aan dat er echt vraag naar is." Net zoals de voorbije jaren zal het CAW Oost-Brabant de winteropvang beheren en begeleiden, met een aantal vaste medewerkers, een ploeg vrijwilligers en met ondersteuning van de stad. In de opvang zelf wordt er zorgvuldig rekening gehouden met de huidige coronamaatregelen. Er wordt ’s ochtends een ontbijt voorzien en 's avonds soep. De basiswerkingen kunnen tijdens deze periode wel openblijven waardoor de buurtcentra, inloopcentrum De Meander en andere plekken overdag toegankelijk blijven voor iedereen die geen thuis heeft. De nachtopvang biedt meer dan ‘bed-bad-brood’. Vrijwilligers en medewerkers luisteren naar de noden van gasten en zoeken mee naar oplossingen voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Ook de mobiele teams binnen de aanklampende geestelijke gezondheidszorg zullen de dakloze personen mee ondersteunen en de medewerkers van CAW bijstaan. Medische zorgen De stad is tevreden dat ze opnieuw door de brede samenwerking met verschillende partners een oplossing vond voor de winteropvang voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zo werkt de stad ook samen met wijkgezondheidscentrum De Central. Eén van hun artsen zal consultaties houden op locatie om zo medische zorgen te kunnen bieden en mensen toe te leiden naar de gezondheidszorg, wat voor vele dakloze personen geen evidentie is. Ook gaan er verpleegkundigen de straat op om mensen die dakloos zijn, te helpen. Bredere aanpak van dak- en thuisloosheid "De winteropvang kadert in een bredere aanpak van dak- en thuisloosheid. Eerder dit jaar 'telden' we als eerste stad in Vlaanderen het aantal dak- en thuisloze mensen. Die resultaten maken het nu mogelijk om, samen met alle partners op het terrein, nog gerichter te werk te gaan. Het actieplan dat we momenteel samen met alle partnerorganisaties finaliseren, omvat ook de opstart van Housing First, een methodiek die duurzame huisvesting biedt voor langdurig daklozen die kampen met een psychische problematiek en/of verslaving", besluit schepen Corneillie.