Leuven breidt huurpremie uit

10 Februari 2022

Leuven breidt huurpremie uit

Sinds 2017 hebben Leuvense gezinnen of alleenstaanden met kinderen recht op de Leuvense huurpremie vanaf het tweede jaar dat ze op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Zo ondersteunt het OCMW Leuven gezinnen met een beperkt inkomen op de private huurmarkt. OCMW Leuven past de voorwaarden voor het bekomen van deze premie aan vanaf 1 maart 2022. Concreet komen vanaf dan ook alleenstaanden zonder kinderen in aanmerking voor de premie en verkort de wachttijd tot één jaar op de wachtlijst. Om de beschikbare lokale middelen in te zetten daar waar ze het meest nodig zijn, zal wie recht heeft op een Vlaamse huursubsidie of Vlaamse huurpremie, niet langer in aanmerking komen voor de Leuvense huurpremie. Vijf jaar na de invoering van de Leuvense huurpremie dringen een evaluatie en bijsturing zich op. "Met de Leuvense huurpremie gaan we al een stuk verder dan de Vlaamse overheid, die de Vlaamse huurpremie pas uitreikt vanaf het vierde jaar dat men op de wachtlijst staat. We stellen echter vast dat een verdere uitbreiding noodzakelijk is", stellen Lies Corneillie, schepen van wonen, en Bieke Verlinden, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW Leuven. "Veel gezinnen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, kunnen in tussentijd niet anders dan huren op de private markt. Dat neemt voor veel huurders een grote hap uit het maandbudget. En de coronacrisis heeft het voor veel huurders nog moeilijker gemaakt. Daarom breiden we de doelgroep voor de Leuvense huurpremie nu uit en zorgen we ervoor dat mensen er ook sneller een beroep op kunnen doen." "Vanaf 1 maart komen ook alleenstaanden zonder kinderen in aanmerking voor de premie en verkort de wachttijd tot één jaar op de wachtlijst. Zo ondersteunen we Leuvenaars die op de private markt huren, in afwachting van een sociale woning." - Lies Corneillie Ook voor alleenstaanden Bijna de helft van de Leuvense bevolking zijn alleenstaanden. Zij hebben een verhoogd risico om in armoede te belanden. "Tot nog toe kwamen enkel alleenstaanden met kinderen in aanmerking voor de huurpremie, maar daar komt vanaf 1 maart verandering in. Ook alleenstaanden zonder kinderen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, zullen recht hebben op de Leuvense huurpremie. Zij krijgen dezelfde financiële ondersteuning als een koppel met kinderen want ook voor hen weegt de maandelijkse huurlast namelijk sterk door op een beperkt inkomen", licht Corneillie toe. Zo'n 1.100 personen zullen hierop een beroep kunnen doen. Al na één jaar op de wachtlijst Daarnaast zal het OCMW Leuven zorgen voor een snellere toekenning van de Leuvense huurpremie. Voortaan zullen Leuvenaars al na één jaar in plaats van twee jaar op de wachtlijst recht hebben op de premie. "Het sneller toekennen van de huurpremie heeft een grote impact: gezinnen worden sneller uit de nood geholpen en het gevaar en de bijhorende stress voor niet betaalde huur en uithuiszetting wordt kleiner", aldus schepen Verlinden. Afstemming met de Vlaamse huurpremie en huursubsidie Wie recht heeft op een Vlaamse huursubsidie of Vlaamse huurpremie, zal echter niet langer in aanmerking komen voor de Leuvense huurpremie. Zo wil het OCMW Leuven de beschikbare lokale middelen inzetten daar waar ze het meest nodig zijn en de grootste impact hebben. Het OCMW Leuven zal de Leuvense huurpremie dus enkel inzetten als er geen Vlaamse financiële ondersteuning mogelijk is. Rechten opnemen Vanaf 2023 wil het OCMW Leuven inzetten op de "non take-up" van de Vlaamse huurpremie en de Leuvense huurpremie. "We stellen vast dat nog heel wat mensen geen aanvraag indienen, terwijl ze daar wel recht op hebben. Tussen 2018 en 2021 dienden 888 rechthebbende Leuvenaars geen aanvraag in. We willen ervoor zorgen dat iedereen die er recht op heeft, de premie ook effectief krijgt. Om dit mogelijk te maken zullen we de komende maanden de nodige voorbereidingen treffen. Zo maken we verder werk van de automatische rechtentoekenning", besluiten de schepenen. Gefaseerde uitbreiding en verdere evaluatie De uitbreiding van de huurpremie zal in fases gebeuren. Wie in aanmerking komt, zal via een brief op de hoogte gebracht worden. Het OCMW Leuven zal de werking van de huurpremie ook de komende jaren blijven evalueren. Momenteel voert een student onder leiding van professor Wim Van Lancker aan de KU Leuven onderzoek naar de impact van het bedrag van de Leuvense huurpremie op betaalbaar wonen in Leuven. De resultaten van dat onderzoek zullen worden meegenomen in de verdere evaluatie en bijsturing van de Leuvense huurpremie. Daarnaast blijft de stad volop werk maken van een groter aanbod kwalitatieve sociale huurwoningen in nauwe samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL. Het OCMW Leuven maakt de komende jaren jaarlijks 579.000 euro vrij voor de Leuvense huurpremie. De nieuwe voorwaarden gaan in op 1 maart 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de OCMW-raad op 21 februari 2022. Vanaf 1 maart 2022 vind je de nieuwe voorwaarden op https://www.ocmw-leuven.be/leuvense-huurpremie.