Tijd voor een omslag, tijd voor Groen

09 Oktober 2012

Een stem voor Groen op 14 oktober is een bijzonder nuttige stem. De groene ideeën wijzen de weg naar de toekomst, en moeten dus meer dan ooit aan bod komen in het beleid van deze stad. En met de Groenen mee in het stadsbestuur kunnen we beginnen met de omslag die deze stad nodig heeft. Groen heeft voor deze campagne een duidelijke keuze gemaakt. Wij wilden een inhoudelijke campagne, die over ideeën zou gaan. De verkiezingscampagne herleiden tot een 'gevecht' tussen de ene of de andere lijsttrekker, of tot een soort referendum voor of tegen de burgemeester is naast de kwestie. Waar het over zou moeten gaan, is de visie van de partijen op de toekomst van deze stad. De volgende tientallen jaren zullen er heel anders uitzien dan de voorbije. We gaan naar een wereld waarin het klimaat verandert en waarin de grondstoffen zeer schaars zullen zijn. We gaan naar een maatschappij waarin de bevolking sterk zal veranderen: er komen meer mensen bij, de verhouding oud-jong verandert, en de diversiteit zal toenemen. Zonder een sterke visie zouden de sociale tegenstellingen tussen groepen en individuen wel eens kunnen toenemen. Sommige partijen stellen heel simplistische oplossingen voor, andere denken dat je met de recepten van het verleden ook de vragen van de toekomst kunt aanpakken. Dat is niet goed genoeg. Steden zijn knooppunten van maatschappelijke verandering. In de volgende jaren zullen we de fundamentele keuzes moeten maken om ook deze stad op het spoor van de toekomst te zetten. We zijn ervan overtuigd dat Groen de visie heeft die op lange termijn een houdbare richting aangeeft, maar die tegelijk op korte termijn goede resultaten geeft. Een stad als Leuven, relatief compact, met de universiteit, met de bevolking die we hebben, is bij uitstek geschikt om vandaag al met de toekomst te beginnen. Een toekomst die gericht is op duurzaamheid en rechtvaardigheid. Nog eens zes jaar doorgaan met dezelfde ploeg, en dezelfde ideeën, is dan ook geen goed idee.

We hebben goed gekeken naar de programma's van de andere partijen. En we zagen daar veel goede, en ook veel minder goede ideeën. Wat ons vooral opviel, was dat de andere partijen op cruciale domeinen als energie, mobiliteit, wonen en participatie ofwel onvoldoende antwoorden bieden, ofwel in de richting gaan van voorstellen die we met Groen de voorbije jaren hebben uitgewerkt. Groen heeft dus al een zeer nuttige rol gespeeld, en zou dat met nog meer kracht moeten kunnen doen de volgende jaren. De beste garantie daarvoor, is meer stemmen voor Groen. Groen is een zeer nuttige inhoudelijke stem.

Ideeën alleen is niet genoeg natuurlijk, je moet ze ook in de praktijk zetten. Onze slogan is niet voor niets 'het is tijd voor Groen'. We zijn klaar om mee in het bestuur van deze stad te stappen. Maar is een stem voor Groen dan geen risico? Die vraag horen we wel eens. Het antwoord is: nee, integendeel.Wie de resultaten van de peiling van de voorbije week bekeken heeft, ziet dat er geen risico is dat de NVA aan zet zou komen en de huidige burgemeester bedreigen. We hebben in deze campagne gezegd dat we geen exclusieven hebben tegen de huidige meerderheidspartijen. Wie dus vindt dat de goede dingen van de huidige coalitie behouden moeten blijven, maar er tegelijk net als wij van overtuigd is dat er een bijsturing nodig is ? in de richting van meer duurzaamheid, andere visies op wonen en participatie ? die vindt in Groen zijn of haar beste bondgenoot. Als Groen het nog wat beter zou doen dan in die peiling kunnen we nog sterker wegen, en inbreken in de huidige coalitie.

Als de resultaten van de peiling bevestigd worden, kan de SP.a kiezen wie de coalitiepartner wordt. De huidige coalitie kan worden verder gezet, maar een roodgroene coalitie zou evenveel zetels hebben. Er is dus wel degelijk een alternatief voor het huidig stadsbestuur. Als de huidige coalitie op 14 oktober de meerderheid verliest, en er een derde partij nodig is, kan men kiezen tussen OpenVLD en Groen. Ook in dat geval is dat een duidelijke keuze voor oude dan wel nieuwe ideeën voor deze stad. Maar in beide scenario's is het belangrijk dat Groen goed uit de stembusslag komt, om zo in een zo sterk mogelijke positie te staan. Een groene stem is dan ook een bijzonder nuttige strategische stem.

Als de enige reactie van het huidig stadsbestuur op de trends in de peiling is 'doorgaan!', dan is dat teleurstellend. Dat is niet wat je noemt een inhoudelijk debat over toekomstvisies. We zouden moeten nadenken over hoe we deze stad echt klimaatneutraal kunnen maken, over hoe we de mobiliteit gaan organiseren op een duurzame manier en 'voorbij' het autodenken, over nieuwe ambities en instrumenten voor het woonbeleid, over een eigentijdse democratie waarin participatie van burgers de regel, en niet de uitzondering wordt. Dat debat stilleggen en zeggen dat het blijkbaar 'goed' is, en dat alles gewoon moet 'doorgaan', dat is niet het antwoord waar we nu nood aan hebben. Het is dus duidelijk tijd voor Groen?

 

Jan Mertens, voorzitter Groen Leuven, 42ste plaats lijst gemeenteraad