Tijd voor een actiever beleid rond historisch waardevol erfgoed

22 December 2010

De voorbije maanden werden enkele historisch waardevolle gebouwen in de stad afgebroken. Het blijkt relatief gemakkelijk om panden te slopen. Op vragen in de gemeenteraad over de mogelijkheden om dit tegen te gaan, komt als antwoord dat de stad erg weinig middelen heeft om waardevolle gebouwen beter te beschermen tegen sloop. Er wordt ook verwezen naar een ontbrekend of falend beleid van hogere overheden. Er is beterschap beloofd op Vlaams niveau, maar het kan nog enkele jaren duren eer er via dat kanaal een betere bescherming is. Groen! is voorstander van een actiever stedelijk beleid voor historisch waardevolle gebouwen, en kwam daar maandag over tussen in de gemeenteraad. Frans Dumont (gemeenteraadslid): "Een van de mogelijkheden is om een eigen dienst monumentenzorg uit te bouwen. Op die manier kan het erfgoed actiever worden opgevolgd, en kan gemakkelijker preventief worden opgetreden. En om te voorkomen dat de stad soms enkel nog kan vaststellen dat het pand in kwestie al is afgebroken, zou er moeten gezocht worden naar een actieve manier om bouwers duidelijk te maken dat zij te maken hebben met een waardevol pand en daar ook een gevolg aan te verbinden. De bestaande herziene inventaris van het bouwkundig erfgoed zou daarbij als instrument moeten gebruikt worden, maar is niet genoeg. Het geheel zou moeten opgenomen worden in een speciaal stedelijk reglement."

In antwoord op de groene vragen stelde het stadsbestuur bereid te zijn een personeelslid aan te werven dat zich specifiek met monumentenzorg zal bezig houden. Dit is alleszins al een eerste stap in de goede richting. Maar het mag meer zijn. De stad zou echter, zoals in Mechelen, de ambitie moeten koesteren om een dienst monumentenzorg in het leven te roepen.

Zoals gezegd is er een lijst met waardevolle gebouwen. Deze inventaris is echter weinig of niets waard omdat wie zijn of haar woning wil verbouwen of vervangen, een grote vrijheid heeft, zolang het gebouw niet officieel is beschermd. De genoemde lijst is opgenomen in het GIS. Indien het om een bouwvergunning van een waardevol pand gaat, wordt de aanvrager hiervan steeds in kennis gesteld. Er bestaat echter geen reglement om het behoud van een waardevol maar niet geklasseerd gebouw af te dwingen. Zo'n reglement zou dus zeker wenselijk zijn, als aanvulling op een goede regeling op Vlaams niveau waardoor willekeur inzake verbouwing of afbraak onmogelijk zou worden.

Frans Dumont, gemeenteraadslid