Tie Roefs lijsttrekster voor lijst provincieraad

17 Februari 2012

Tie Roefs, voorzitter van Groen Leuven, zal in oktober 2012 de lijst voor de provincieraadsverkiezingen trekken in het district Leuven. Dat beslisten de leden van Groen afgelopen woensdagavond. Minister van Staat Magda Aelvoet en federaal parlementslid Eva Brems duwen de lijst. Groen trekt in het kiesdistrict Leuven dus met een sterke lijst naar de verkiezingen. Een klimaatneutraal Vlaams-Brabant kan volgens Tie Roefs niet uitblijven, zeker niet nu ook de stad Leuven de ambitie heeft geformuleerd om tegen 2030 helemaal klimaatneutraal te worden. De provincie moet haar ambities op vlak van C02-neutraliteit snel scherp stellen. Bij de realisatie van een klimaatneutraal Vlaams-Brabant kan en moet de provinciale overheid gebruik maken van de kennisinstellingen die ze in huis heeft en is ze als geen ander geplaatst om samenwerkingsverbanden tussen deze instellingen en het bedrijfsleven, in het bijzonder KMO's, te faciliteren. Op deze wijze kan de provincie bijdragen aan een kenniseconomie die op duurzame wijze bijdraagt aan het behoud van onze welvaart.

Die welvaart is groot in Vlaams-Brabant, maar toch is het belangrijk erover te waken dat de provincie niet enkel oog heeft voor de koplopers. Zo kan de provincie niet anders dan bijvoorbeeld in rekening brengen dat op haar territorium in 2010 5.000 huishoudens een budgetmeter geplaatst wisten. De provincie moet een belangrijke actor blijven op sociaal vlak, in de bestrijding van armoede en kansarmoede. Ze moet blijven tussenkomen daar waar de nood het hoogst is.

Aan de ambitie om tegen 2030 klimaatneutraal te worden, moet ook meteen de realiteit gevoegd worden dat dat het verkeer tegen 2030 nog zal zijn toegenomen. Om dit 'dragelijk' te maken is het van het grootst belang dat er geen projecten zoals 'Uplace' worden geïnitieerd die de verkeersdrukte alleen maar groter maken, en dat er, anderzijds, op vlak van mobiliteit bijvoorbeeld snel werk wordt gemaakt van een uitgebreid Gewestelijk Expres Net-treinaanbod.

Roefs onderlijnt ten slotte dat de provincie nog steeds een rol te spelen heeft op vlak van cultuur en dat ze bewust kiest voor het streekgebonden niveau om werkzaam op te zijn. Samen met Luc Robijns uit Huldenberg op de 2de plaats en Mia Vandervelde uit Kortenberg wil ze zich keihard inzetten voor de provinciale verkiezingen opdat Groen in Vlaams-Brabant mee zou kunnen bijdragen aan een provincie die innovatief, creatief, mobiel, sociaal en CO2-neutraal is.

Tie Roefs