Terug naar de kotmadam? Misschien, maar dan wel naar kotmadam of -meneer 2.0

14 Mei 2012

In de krant stelt schepen Carl Devlies voor om de geldende bouwverordeningen te versoepelen zodat studenten terug een kamer zouden kunnen huren bij een kotmadam. Groen vindt dit mogelijk een interessante piste, maar wel onder een aantal voorwaarden. Het kan een oplossing bieden voor mensen die in een te groot huis wonen, en het kan voor een aantal studenten ook interessant zijn. Het is evenwel maar een klein deel van het antwoord op de vraag naar studentenhuisvesting. En het oude model van de kotmadam die voor haar studenten zorgde, is natuurlijk ook voorbijgestreefd. Hopelijk wil Devlies dat niet opnieuw invoeren. Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Ik vind dit een interessant idee. Zelf zit ik in de situatie van heel wat alleenstaande ouderen. Velen van hen hebben een erg klein pensioen of basisinkomen en wonen in een huis met een of meer leegstaande kamers. Zij willen graag een kamer verhuren aan een student, maar botsen daarbij op heel wat beperkingen. Ik heb het zelf ook ondervonden. In mijn huis zou ik graag een nu leegstaande kamer als studentenkamer verhuren. De voorwaarden om dat te mogen doen, zijn echter te zwaar voor iemand in mijn situatie. De investeringen zouden niet opwegen tegen de inkomsten en bovendien mijn woning blijvend verminken." Een voldoende soepele manier om toch aan studenten te kunnen verhuren, zou niet alleen voor ouderen, maar ook bv. voor jonge gezinnen die een lening af te betalen hebben en nog een kamer over hebben of allerlei andere groepen, welgekomen zijn. Groen wil zeker geen onoordeelkundige versoepeling van de regels ? die er ook niet zonder reden gekomen zijn ? maar een gerichte aanpassing zou toch mogelijk moeten zijn.

Tegelijk zou het opnieuw promoten van de kotmadam of -meneer wel moeten uitgaan van een moderne visie op hoe studenten vandaag leven. Geen nostalgie dus naar modellen waarin de kotmadam kookte voor 'haar' studenten, maar wel een eigentijds model, dat ondertussen meer lijkt op een vorm van kangoeroewonen. Hopelijk ging het Devlies enkel over het aspect bouwverordening.

Marleen Demuynck: "Wij denken concreet aan een versoepeling die een beperkt gebruik van gemeenschappelijke ruimten mogelijk maakt, maar met behoud van de hoge eisen aan veiligheid, ruimte en comfort van de studentenkamer. Uiteraard zouden ook deze gemeenschappelijke ruimten aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Een andere begeleidende maatregel zou kunnen zijn dat in dit geval het aantal studentenkamers zich dient te beperken tot één, maximaal twee, en dat zonder te raken aan de minimumoppervlakte die dient behouden te worden voor de gezinswoning. Tegelijk zou men andere regels kunnen aanscherpen. Zo zouden we willen voorstellen om een verbod in te stellen om huizen groter dan 250 m² volledig op te delen. Groen is van mening dat op deze wijze het bestaande woningbestand en de energiekosten efficiënter kunnen worden aangewend."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid