Stad zou site oude busstelplaats moeten aankopen en ontwikkelen

20 Oktober 2016

Groen stelt voor dat de stad de oude busstelplaats verwerft om die zelf te kunnen ontwikkelen. Dit is een strategische locatie die voor diverse bestemmingen interessant kan zijn, waaronder mogelijk de geplande podiumkunstenzaal, een fuifzaal of een ander strategisch project. De oude busstelplaats van De Lijn aan de Vuurkruisenlaan wordt verkocht. Dat blijkt uit een perscommuniqué van De Lijn Vlaams-Brabant. Groen Leuven wil dat de stad deze site aankoopt en zelf gaat ontwikkelen. De partij gaat dat voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Dit is een strategische locatie in het stadsweefsel. We hebben er alle belang bij dat we als stad de ontwikkelingen in dit stadsdeel kunnen sturen. Vandaar ons voorstel om de site te verwerven (via stad of AGSL). Daarna kan dan bekeken worden welke ontwikkelingen hier mogelijk zijn."

Er zijn heel wat mogelijke invullingen van deze site denkbaar. Zo is dit een goede locatie voor een podiumkunstenzaal. Dat hebben we jaren geleden al verkondigd, toen de Cultuurraad op zoek ging naar een geschikte locatie voor een grotere zaal, waar ook congressen een plaats moesten vinden. Ook andere partijen verdedigen die optie. Het gaat om een site die goed ontsloten wordt met het openbaar vervoer. Het is ook een goede plek om, in combinatie met andere functies, een fuifzaal te voorzien. Op deze plek is er weinig risico op geluidsoverlast.

Waar de podiumkunstenzaal uiteindelijk zal komen, staat voor ons los van ons voorstel voor de verwerving van deze site. We hebben op zich geen probleem met de locatie die het stadsbestuur naar voren schuift, in de Brusselsestraat. Die optie heeft, naast enkele voordelen, ook nadelen, onder meer op het vlak van de mobiliteit. We hebben trouwens het gevoel dat die locatie in het debat misbruikt wordt om de bouw van de Bruulparking te rechtvaardigen. Ook daar zou de ontsluiting vooral via het openbaar vervoer moeten georganiseerd worden, op termijn liefst via een tramverbinding die de Hertogensite aandoet.

Toon Toelen: "De Vuurkruisenlaan is op het vlak van mobiliteit gemakkelijker te ontsluiten, welke invulling men ook kiest. Zelfs voor bezoekers met de wagen, want die kunnen in Parking De Bond, de Minckelersparking en de grote NMBS-parking op de Kop van Kessel-Lo terecht. Er kan verder bekeken worden of er van de site een doorsteek kan gemaakt worden naar de Diestsevest, zodat die ook langs die kant nog gemakkelijker bereikbaar is voor mensen die te voet of met de fiets komen. Zelfs als het stadsbestuur vasthoudt aan haar plannen voor een zaal aan de Brusselsestraat, is het beter dat de stad zelf de ontwikkeling van de site aan de Vuurkruisenlaan naar zich toe trekt. Er zullen immers niet veel locaties van die omvang meer volgen, zo kort bij het station, voor nieuwe stadsontwikkelingen. Dan kan het maar beter geen saai, grijs kantoorblok worden."

Op de locatie aan de Vuurkruisenlaan is een Bijzonder Plan van Aanleg van kracht dat een gemengde bestemming van kantoor, wonen en dienstactiviteiten mogelijk maakt. Groen Leuven wil dat die mogelijkheden uitgebreid worden, gezien het overaanbod aan kantoorruimte in de stad. Ook is een aantal ingrepen op de Vuurkruisenlaan nodig om de site toegankelijker te maken.

 

Toon Toelen, gemeenteraadslid