Stad Leuven en MAAKbar slaan de handen in elkaar voor een circulaire stad

22 April 2022

Stad Leuven en MAAKbar slaan de handen in elkaar voor een circulaire stad

Heel wat Leuvenaars kennen MAAKbar als dé plek in Leuven waar je terechtkan om tijdens repaircafés toestellen of kleding te laten herstellen of materialen uit te lenen. Het is ook de plek waar heel wat Leuvense vrijwilligers aan de slag zijn rond delen en herstellen. MAAKbar heeft vandaag onderdak gevonden in de maakleerplek aan de Vaartkom. Tijdens de eerste lockdown hebben vrijwilligers van MAAKbar duizenden mondmaskers gestikt en per fiets verdeeld aan zorgpersoneel en kwetsbare mensen. Kortom, een bijzonder waardevolle werking, die de stad nu voor drie jaar ondersteunt met een jaarlijkse toelage van 40.000 euro. Stad Leuven ontwikkelde twee jaar geleden de strategie 'Leuven Circulair', die op basis van 28 actiepunten, verdeeld over vijf prioritaire werkdomeinen, de transitie naar een circulaire stad wil versnellen. Zo’n strategie is van groot belang om als stad klimaatneutraal te worden, aangezien meer dan de helft van de CO₂-uitstoot in Vlaanderen afkomstig is van het produceren en verwerken van materialen. Een van de prioriteiten in de strategie is het herstellen, delen en hergebruiken van materialen. De werking van MAAKbar past als gegoten binnen deze strategie. MAAKbar als brug naar burgers "Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de herstelbeweging gaan we nu ook samenwerken met burgerinitiatief MAAKbar, zij maken van circulaire economie een inclusief en participatief verhaal. We maken hiervoor de komende drie jaar jaarlijks 40.000 euro vrij. We willen zo zoveel mogelijk Leuvenaars warm maken om hun spullen te herstellen, te delen of te hergebruiken", vertelt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "Maar dat is niet het enige. We lanceerden vorig jaar al het herstelplatform LeuvenFixt waar inwoners op zoek kunnen naar de beste en meest efficiënte hersteloplossing. In maakleerplek openden we de Repair Hub waar iedereen terechtkan voor het herstellen van kleine toestellen en het experimenteren met wisselstukken." "We willen zo zoveel mogelijk Leuvenaars warm maken om hun spullen te herstellen, te delen of te hergebruiken." - David Dessers Het Leuvense burgerinitiatief startte in 2019 en groeide uit tot de plek in Leuven waar mensen samenkomen om nieuwe vaardigheden te leren die binnen een duurzame en circulaire levensstijl passen. Zo inspireert MAAKbar om de afvalberg te verminderen en om mee te werken aan een duurzame stad. Met de steun van de stad zullen ze hun expertise en breed netwerk inzetten om circulaire activiteiten te organiseren. In maakleerplek baten ze de gereedschappenbib uit waar Leuvenaars terechtkunnen voor het ontlenen van allerlei materialen, van een grasmaaier tot een boormachine of van een beitel tot een compressor. In het Textiellab in het Comeniusgebouw kan je terecht voor alles wat te maken heeft met het herstellen en hergebruiken van textiel. Zo vinden er Textiel Repair Cafés plaats iedere derde zaterdag van de maand. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten ronde textielgebruik zoals de lenteswap, een ruilbeurs van kleding. Inclusief MAAKbar Leuven heeft daarnaast een belangrijke inclusieve rol en zet in op het betrekken van kwetsbare doelgroepen."MAAKbar is een verbindende schakel in een circulaire stad waarin we iedereen aan boord houden", zegt schepen Bieke Verlinden. "Met een laagdrempelig aanbod in de stad zorgen we er samen voor dat alle Leuvenaars toegang hebben tot circulair leven. Denk aan de naaiworkshops voor kwetsbare vrouwen en herstelcursussen voor nieuwkomers, en er zijn ook heel wat mensen die het minder breed hebben of in een kwetsbare positie zitten betrokken bij de werking. De stad en MAAKbar werken ook samen om Leuvenaars die een deel- en herstelstraat willen opstarten via het stadsproject Kom op voor je wijk te ondersteunen. MAAKbar staat daarbij in voor de organisatie van workshops voor de buurtbewoners en de nodige nazorg voor hun project. Zo stimuleren en faciliteren we ook echt vanuit de buurten en straten van Leuven het herstellen, delen en hergebruiken van spullen, met veel aandacht voor inclusie en participatie", aldus schepen Bieke Verlinden. "Ons voornaamste doel is delen, herstel en hergebruik aanmoedigen bij iedere Leuvenaar. Iedereen die interesse heeft in een duurzame levensstijl kan bij ons terecht. We trekken ook de stad in en werken nauw samen met sociale organisaties, buurten, dienstencentra en handelaars. Zo willen we circulaire economie mainstream maken", besluit Elke Jourand van MAAKbar.