Word solidaire verhuurder en geef anderen een thuis

22 December 2020

Word solidaire verhuurder en geef anderen een thuis

De stad Leuven gaat op zoek naar solidaire verhuurders. Daarvoor komen zowel mensen die een huis, appartement of studio verhuren als Leuvenaars die enkele kamers hebben leegstaan, in aanmerking. Op verschillende manieren kunnen zij voor heel wat mensen die moeilijk een voor hen betaalbare woonst vinden, een wereld van verschil maken. Heel wat mensen, vaak kwetsbare gezinnen of personen, hebben het moeilijk om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te vinden. "Als stad doen we heel wat inspanningen om wonen betaalbaar te maken voor kwetsbare groepen. Zo bouwen we samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen de komende jaren meer dan zeshonderd nieuwe sociale woningen. Gezinnen met kinderen die langer dan twee jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan, geven we een huurpremie. En vanaf 2021 maken we gebruik van het sociaal beheersrecht, waarbij we leegstaande panden opknappen en verhuren aan kwetsbare mensen via het sociaal verhuurkantoor", licht schepen van wonen Lies Corneillie toe. "Wie solidair verhuurt, helpt mensen aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, van waaruit ze een toekomst kunnen uitbouwen. Dat is zo ontzettend veel waard." - Lies Corneillie Daarnaast doet de stad een beroep op de verhuurders. "We moedigen (potentiële) verhuurders aan om mee te zorgen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in onze stad. We geloven dat heel wat Leuvenaars goede verhuurders zijn en kunnen zijn", aldus Lies Corneillie. "Door de coronacrisis hebben nog meer mensen het moeilijk. Daarom lanceren we deze campagne. We hopen dat we heel wat mensen kunnen overtuigen om hun woning solidair te verhuren of te delen. Samen pakken we de woonuitdaging aan." Solidair verhuren betekent dat je verhuurt aan personen of gezinnen die het door omstandigheden moeilijk hebben. Dat kan een volledige woning zijn, maar ook een stuk van je eigen woning. Je rekent een huurprijs aan die lager ligt dan de gangbare huurprijzen op de privémarkt, maar je krijgt er natuurlijk iets voor terug. Er zijn verschillende manieren om kwetsbare mensen aan een woonst te helpen. "Waar het vooral om draait, is dat wie solidair verhuurt iets heel concreet kan betekenen voor wie het door omstandigheden moeilijker heeft. Je helpt mensen aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, van waaruit ze een toekomst kunnen uitbouwen. Dat is zo ontzettend veel waard", vertelt schepen Corneillie. Een kamer in je woning tijdelijk verhuren Een (potentiële) verhuurder hoeft geen volledige woning ter beschikking te hebben om solidair te verhuren. Je kan ook één of meerdere kamers die in je woning leegstaan, verhuren en zo je woning optimaal benutten. Via een melding 'tijdelijk wonen' kan je een deel van je woning voor maximaal drie jaar verhuren aan erkende vluchtelingen of mensen wiens woning onbewoonbaar werd verklaard. Je kunt daarbij een aantal ruimtes zoals de keuken of de badkamer delen, maar dat hoeft niet. Daarnaast kan je aan zorgwonen doen. Hierbij zijn de tijdelijke huurders zorgbehoevende personen of 65-plussers. Voor deze formules heb je geen vergunning nodig, wel moet je het melden aan de stad. Dat spaart heel wat administratie. Daarnaast hoef je voor deze formules geen eigenaar van de woning te zijn. Indien de eigenaar akkoord gaat, komt een huurwoning eveneens in aanmerking. Tenslotte is er de kotmadam-formule. Laat je hierbij niet misleiden door de naam. Naast studenten kunnen ook alleenstaanden, koppels of gezinnen binnen deze formule een kamer of studio van je huren. Voor de kotmadam-formule moet je eigenaar zijn van de woning, er gedomicilieerd zijn en heb je een vergunning nodig die 5 jaar geldig is.  Een volledige woningen verhuren via sociale organisaties Heb je als verhuurder een volledige woning, appartement of studio te huur, dan kan je deze verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) SPIT of via het Woonanker. Het SVK SPIT zoekt steeds woningen voor gezinnen met een acute woonnood. Als verhuurder kan je via het SVK verhuren zonder de rompslomp die komt kijken bij het beheer van je huurwoning. In ruil voor een onderhandelde maar voor de doelgroep betaalbare huurprijs, biedt het SVK je heel wat voordelen. Zo krijg je als verhuurder een huurcontract met huurgarantie van minstens negen jaar en neemt het SVK grotendeels de administratieve, financiële en juridische opvolging op zich. Het onderhoud van de woning valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van het SVK. Zij zorgen ervoor dat je je woning in de oorspronkelijke staat terugkrijgt op het einde van het contract. Daarnaast heb je bij de renovatie van je woning recht op extra premies en hulp van het SVK. Tenslotte kan wie snel wil verhuren terecht bij het Woonanker. Deze samenwerking tussen stad Leuven, OCMW Leuven en CAW Oost-Brabant helpt kwetsbare gezinnen en erkende vluchtelingen bij hun zoektocht naar een woning. Naast het voordeel dat je woning snel verhuurd is, ondersteunt het Woonanker zowel de huurder als de verhuurder tijdens de huurperiode. "De begeleiders van het Woonanker dragen de kandidaat-huurder aan. Als verhuurder hoef je dus geen zoekertjes te plaatsen en op te volgen. Hierdoor zijn zowel de verhuurder als de huurder snel geholpen. Het is een eenvoudige en efficiënte manier van werken", getuigt verhuurder Jo T’Jampens. Ook organisaties als Buren zonder Grenzen, Gastvrij Wijgmaal en Gastvrij Michotte helpen kwetsbare mensen aan een woning en ondersteunen verhuurders op heel wat manieren. Oprichting woonpunt Om huurders en verhuurders in de toekomst nog meer te kunnen informeren en ondersteunen, werkt de stad aan de oprichting van een woonpunt. "Het woonpunt zal een plek zijn waar huurders én verhuurders terechtkunnen voor informatie en advies. Denk maar aan vragen over huurcontracten, rechten en plichten en wat je kan doen bij een geschil. We zullen er ook de verschillende formules van solidair verhuren beter bekend kunnen maken aan verhuurders, en kwetsbare mensen op weg kunnen helpen naar een geschikte woning", besluit Lies Corneillie.