Samenwerking tussen SP.a, CD&V en Groen in de Leuvense OCMW-raad

09 Januari 2013

De drie partijen SP.a, CD&V en Groen zijn overeengekomen om samen in het OCMW werk te maken van een sterk sociaal beleid. Daarover hebben de partijen een inhoudelijk akkoord bereikt. Op maandag 7 januari werd de OCMW-raad geïnstalleerd, nadat de OCMW-raadsleden vorige week door de gemeenteraad waren aangeduid. De drie genoemde partijen zijn overeengekomen om in de OCMW-raad de krachten te bundelen, waardoor er met een ruime meerderheid kan gewerkt worden. SP.a, CD&V en Groen zullen elkaar steunen in het uitvoeren van het beleid, en Groen zal betrokken worden bij de totstandkoming van de OCMW-beleidsnota.

De drie partijen hebben voor dit alles een inhoudelijk akkoord gesloten dat bestaat uit vier punten:

1.    Een globaal, geïntegreerd en inclusief armoedebeleidsplan. Er komt een ambitieus armoedebeleidsplan. Jaarlijks wordt een armoedeconferentie georganiseerd waar de voortgang in het beleid zal worden besproken, met participatie van de doelgroep.

2.    Onderzoek oprichting LOI. Het Leuvense OCMW zal de haalbaarheid en beheersbaarheid onderzoeken van de oprichting van een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor niet-begeleide minderjarigen. Indien de studie positief uitvalt, zal effectief een LOI worden opgericht.

3.    Voorlopig moratorium op de verkoop van Leuvense landbouwgronden. Voor de landbouwgronden in Leuven, in eigendom van het OCMW, komt er een voorlopig moratorium op de verkoop, kaderend in het opstellen van een strategisch voedselplan.

4.    Onderzoek oprichting energiebedrijf en realiseren energiezuinige modelwijk. In het kader van klimaatneutraal Leuven onderzoekt de stad de oprichting van een energiebedrijf (met ook alle partners van Pendule) en wordt één wijk uitgekozen voor energiebesparende investeringen. Bijkomende acties worden voorzien om energiearmoede te bestrijden.

De drie partijen verheugen zich over deze constructieve samenwerking. Het is een positief signaal dat er in tijden van toenemende armoede werk kan worden gemaakt van een versterkte samenwerking als antwoord op de groeiende ongelijkheid.

Dit akkoord geldt enkel voor de OCMW-raad en verbindt Groen niet voor de gemeenteraad.

 

De voorzitters van de drie betrokken partijen:

Hendrik Delagrange (SP.a), Johan Van den Broeck (CD&V), Jan Mertens (Groen)