Robuuster beleid tegen fijn stof is nodig

08 December 2015

Uit fijnstofmetingen blijkt dat de Bondgenotenlaan de meest verontreinigde lucht heeft van vijf vergelijkbare Vlaamse steden. Groen vraagt van het stadsbestuur een doortastend beleid en een permanent meetstation. Onlangs werden in de leefmilieucommissie de resultaten toegelicht van de fijnstofmeting die in 2014 werd uitgevoerd in Leuven. In Leuven werden metingen naar fijn stof (PM) uitgevoerd met een tijdelijk meetpunt in de Bondgenotenlaan en het Provinciedomein. De Vlaamse milieumaatschappij voerde metingen uit in Mechelen, Kortrijk, Hasselt, Aalst en Leuven (

10zie rapport). De hotspots die onderzocht werden, waren telkens straten met veel verkeer en aan beide zijden vrij hoge aaneengesloten bebouwing. Dit zijn de zogenaamde street canyons.

Uit de resultaten blijkt nu dat de Bondgenotenlaan de meest vervuilde lucht heeft van de vijf steden. Niet alleen overschreed het volume aan fijn stof PM10 de daggrenswaarden, het bleek ook nog eens de meest toxische elementen van alle meetpunten te bevatten. En bij die street canyons zijn de emissies 38% hoger dan de stedelijke achtergrondconcentratie.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): "We drongen eerder al aan op een sterker beleid tegen fijn stof, en deze resultaten geven ons daarin gelijk. Het gaat over een ernstig probleem. We zullen daarom op de gemeenteraad voorstellen om in Leuven een permanent meetstation te installeren, zodat we dit alles voortdurend op de voet kunnen blijven volgen. De stad Antwerpen liet onlangs bijkomende meetstations plaatsen, en betaalde die zelf. Een permanent meetstation in Leuven is zeker geen overbodige luxe. Dat moet een instrument zijn in een robuuster lokaal beleid tegen fijn stof."

Anne Dedry (Kamerlid): "De gevolgen voor de gezondheid van fijn stof worden door velen nog steeds erg onderschat. Fijn stof wordt onder meer in verband gebracht met het stijgend aantal klachten rond astma en luchtwegeninfecties, ook bij kinderen, en met cardiovasculaire aandoeningen en longkankers bij volwassenen. Op heel veel plaatsen in Europa worden de normen voor PM10 overschreden. Er is echter ook nog het ultrafijn stof (PM2.5). Uit een recent rapport van het Europees Milieuagentschap blijkt dat dat ultrafijn stof in 2012 verantwoordelijk was voor 432.000 vroegtijdige doden. Als de EU voor dat ultrafijn stof de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie zou hanteren, en die zijn strenger dan de EU-regels, dan zou men 144.000 levens kunnen redden. Voor Leuven stellen we dan ook voor dat met de Vlaamse overheid wordt afgesproken om een vervolgstudie uit te voeren die de concentraties aan ultrafijn stof onderzoekt."

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "Sommigen zullen in deze resultaten munitie vinden voor een eenzijdig pleidooi tegen de bussen de in de stad. Dat zou fout zijn. Om het fijn stof onder controle te krijgen, moeten we het geheel van het gemotoriseerd verkeer aanpakken, en dus zeker ook het aantal individuele autoverplaatsingen naar beneden krijgen. Het aantrekken van meer bezoekers per auto via nieuwe parkings is dan ook nefast. Maar men moet dan wel de alternatieven versterken. Zoveel mogelijk kiezen dus voor een offensief fietsbeleid en een parkeerbeleid dat zorgt voor overstap aan de stadsrand is de boodschap. En daarnaast is er nood aan een sterke as van openbaar vervoer dwars door de stad, maar die moet wel op de meest milieuvriendelijke wijze georganiseerd worden. Bussen die schone motoren hebben of elektrisch rijden, met een aangepaste snelheid, zijn een belangrijke stap. Maar aangezien de waarden aan mineraal stof (door het remmen, banden- en wegslijtage) ook behoorlijk hoog zijn, blijft voor ons het perspectief van een toekomstige tramlijn dé juiste weg."

Fatiha Dahmani, Anne Dedry en Toon Toelen