Protest tegen de Bruulparking breidt uit

23 November 2015

Het Agentschap Natuur en Bos heeft ernstige kritiek op de plannen voor de Bruulparking, in de lijn van wat Groen eerder al zei. Een reden te meer om tegen dit nefaste project te zijn. De Leuvense gemeenteraad spreekt zich maandag voor het eerst uit over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor parking De Bruul. Van half december tot half februari volgt er dan een fase van openbaar onderzoek, waarbij iedereen bezwaren zal kunnen uiten. Op het moment dat de plannen voor de ondergrondse parking concreter worden, valt op dat ook het protest uitbreiding kent. Bovendien formuleerde ook het Agentschap voor Natuur en Bos kritiek op de plannen. Afgelopen vrijdag kwam actiegroep 'De Bruul brult' voor het eerst naar buiten. Een honderdtal Leuvenaars, voornamelijk uit de Ridderbuurt, stak in Park De Bruul parkeerverbodsborden in de lucht, met de veelzeggende boodschap: tot 20 meter diep. Daarmee maakten ze duidelijk dat ze de komst van de Bruulparking niet zien zitten. In een folder, die momenteel gebust wordt op 5.000 exemplaren en waarin opgeroepen wordt voor een infovergadering komende woensdag, lichten die actievoerders hun standpunt toe. Ze zeggen "nee aan de Bruulparking en ja aan een klimaatneutrale stad die koning auto onttroont." Ze vrezen een toename van de verkeersdruk, vragen om werk te maken van randparkeren en hekelen het gebrek aan enige inspraak.

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid stelt in een advies over het voorliggende RUP het volgende: "Het voorzien van een deklaag van 1 meter grond boven de parking is te miniem om planten goede groeikansen te geven. Het ANB stelt voor deze te vergroten tot een deklaag van minstens 2 meter." Het Agentschap wil immers dat Leuven de ecologische waarde van park De Bruul nog zou opkrikken, volgens de principes van 'Natuur in je buurt'. Het stadsbestuur heeft inmiddels laten weten dat het dit advies naast zich neer zal leggen. De groene fractie formuleerde reeds veel eerder dezelfde bedenking rond de deklaag van 1 meter, maar die werd telkens weggelachen. Met dit advies wordt duidelijk dat het binnen de huidige plannen inderdaad kiezen wordt tussen een parking of een park.

David Dessers (gemeenteraadslid): "Al tijdens de kiescampagne in 2012 spraken wij ons duidelijk uit tegen de plannen voor een parking onder de Bruul. De parking is immers niet nodig en zal voor tientallen jaren nog veel méér auto's naar de binnenstad leiden. Zeker met de komst van de parkeertoren aan de Vaart is er voldoende parkeercapaciteit aanwezig in onze stad. We hebben vooral nood aan vlotte verbindingen met het stadscentrum. Vandaar dat we eerder al voorstelden om shuttlebusjes in te leggen tussen de Philipsparking en de Vaartkom, dwars door het centrum. De Bruulparking zal minstens 22 miljoen euro opslorpen. Zoveel centen steken in grootschalige auto-infrastructuur staat haaks op de plannen om klimaatneutraal te worden. Het stadsbestuur heeft altijd beweerd dat de Leuvenaars weinig of geen problemen hebben met de komst van de Bruulparking. In die zin juichen wij de komst van de actiegroep toe en zijn we ervan overtuigd dat dit de start is van een breed burgerprotest, dat tijdens de komende maanden zichtbaar zal worden."

David Dessers, gemeenteraadslid