Ook pleegouders ontvangen voortaan premie herbruikbare luiers of gratis huisvuilzakken

04 November 2020

Ook pleegouders ontvangen voortaan premie herbruikbare luiers of gratis huisvuilzakken

De stad Leuven geeft al enkele jaren een premie voor het gebruik van herbruikbare luiers of gratis huisvuilzakken bij de geboorte of adoptie van een kind. Pleegouders konden hier totnogtoe geen beroep op doen, maar daar komt nu verandering in. "We vinden dit maar meer dan logisch", stelt schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens. "Pleegouders hebben hier evenzeer recht op." Als eerste pleegzorggemeente van Vlaams-Brabant wil de stad op deze manier pleegouders extra ondersteunen. "De stad kent een premie van 150 euro toe voor het gebruik van herbruikbare luiers of geeft gratis huisvuilzakken (ter waarde van 90 euro) aan ouders bij de geboorte of adoptie van een kind. We stelden echter vast dat pleegouders hiervoor niet in aanmerking kwamen. Dat vonden we niet correct en daar brengen we nu dus verandering in. Pleegouders van kinderen jonger dan twee jaar kunnen nu ook de premie of gratis huisvuilzakken aanvragen", licht schepen Van Oppens toe.  "Ook pleegouders kunnen nu beroep doen op een premie voor herbruikbare luiers of gratis huisvuilzakken. Dat is maar meer dan logisch." - Thomas Van Oppens Leuven is sinds februari 2018 pleegzorgstad. Dat betekent dat de stad zich engageeert om pleegzorg te stimuleren en pleegzorgouders te ondersteunen. In Leuven zijn er ondertussen al meer dan honderd pleegzorggezinnen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Daarom wil de stad zoveel mogelijk drempels voor pleegouders wegwerken. De voordelen van herbruikbare luiers De stad moedigt kersverse ouders aan om te kiezen voor herbruikbare luiers. "Ze zijn beter voor het milieu dan wegwerpluiers, ook als je de energie van het wassen en het eventueel drogen meetelt", vertelt Van Oppens. Tijdens de hele luierperiode zorgen wegwerpluiers voor zo'n 1.000 kg afval per kind en het duurt tweehonderd tot vijfhonderd jaar voor een wegwerpluier vergaat. Nochtans wordt hij maar enkele uren gedragen. Een herbruikbare luier kan echter tot tweehonderd keer worden gebruikt, kan daarna worden doorgegeven aan andere kinderen en doet er maar zes maanden over om afgebroken te worden. Dat is een opmerkelijk verschil. De productie, het gebruik en de afvalverwerking van herbruikbare luiers stoot ook minder CO2 uit dan bij wegwerpluiers het geval is. Herbruikbare luiers zijn bovendien goedkoper en beter voor de huid. Kinderen die herbruikbare luiers dragen, lijken ook sneller zindelijk te worden.  Om de premie aan te vragen, bezorgen pleegouders met kinderen jonger dan twee jaar hiervoor een bewijs van pleegzorg, samen met een aankoopbewijs voor herbruikbare luiers en accessoires voor minstens 200 euro, aan de dienst financiën en belastingen (Stadskantoor, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven). Pleegouders die kiezen voor de gratis huisvuilzakken, kunnen hiervoor terecht in het stadskantoor. Op vertoon van het bewijs van pleegzorg kunnen ze eenmalig vier rollen grote zakken of acht rollen kleine huisvuilzakken afhalen.