Plaatsen van laadpalen in stroomversnelling

23 December 2022

Plaatsen van laadpalen in stroomversnelling

Leuvenaars met een elektrische wagen en zonder laadmogelijkheid op privéterrein kunnen opnieuw een laadpaal aanvragen op de openbare weg. Via het digitaal loket 'Paal volgt Wagen' kunnen ze een laadpaal aanvragen in de buurt van hun woning. Op die manier wil de stad in samenwerking met de Vlaamse Overheid het makkelijker maken om je elektrische wagen op te laden en de omschakeling naar elektrisch rijden stimuleren. De voorbije jaren werkte de stad samen met netbeheerder Fluvius voor het plaatsen van laadinfrastructuur. In 2021 kwam er een einde aan die openbaredienstverplichting van Fluvius. De Vlaamse overheid neemt die rol over. De stad besliste daarop, net als het merendeel van de Vlaamse steden en gemeenten, om in te stappen in de Vlaamse uitrol van laadpalen op het openbaar domein. De Vlaamse overheid zette een concessieopdracht in de markt en duidde per regio een leverancier aan die de komende twee jaar laadpalen op de openbare weg zal plaatsen. Voor de regio Vlaams-Brabant/Vlaamse Rand is dat TotalEnergies.De laadpalen zullen voorzien in 100 % Belgische groene stroom. "Het laden van elektrische wagens gebeurt bij voorkeur op privéterrein en in parkeergarages bijvoorbeeld. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Wie niet kan laden op privéterrein, kan dus opnieuw een laadpaal op het openbaar domein aanvragen. Door een overgangsperiode was dit een tijdlang niet mogelijk", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe. "We zijn blij dat we nu opnieuw van start kunnen gaan, want er is veel vraag naar en die vraag zal de komende jaren nog toenemen. Als we de omschakeling naar elektrisch rijden willen maken, dan moeten we volop werk maken van bijkomende laadinfrastructuur. We hopen dat we hiervoor in de toekomst ook op energiecoöperaties een beroep kunnen doen." "Als we de omschakeling naar elektrisch rijden willen maken, dan moeten we volop werk maken van bijkomende laadinfrastructuur." - David Dessers Laadpaal aanvragen ​"Inwoners met een 100% elektrisch voertuig (in bestelling) en zonder laadmogelijkheid op privéterrein kunnen eenvoudig via www.leuven.be/laadpunten een laadpaal aan hun domicilieadres aanvragen, op voorwaarde dat er nog geen publiek laadpunt is op 250 meter van hun adres", legt schepen Dessers uit. "Na goedkeuring door de Vlaamse overheid en de stad wordt de laadpaal geplaatst. We gaan onder meer na of de voetpaden toegankelijk blijven, of er mogelijkheden zijn om op privédomein te laden en of de vraag past in het parkeerbeleid van de stad. De doorlooptijd bedraagt maximaal zes maanden." Wie wel een privéparkeerplaats heeft, moet zelf zorgen voor een laadpunt op privéterrein of kan opladen aan één van de bestaande laadpalen. Wie een laadpunt wilt installeren op privédomein, heeft daar geen vergunning voor nodig. Om de toegankelijkheid, veiligheid en het publieke karakter van de openbare ruimte te garanderen, is het niet toegelaten om een laadkabel over het voetpad, of andere delen van de openbare weg, te rollen. Ook het gebruik van kabelmatten, -goten, -sleuven en -tegels is niet toegestaan. Wie een woning of garage huurt, moet afspraken maken met de eigenaar. Vraag- en datagestuurde uitrol ​Momenteel telt Leuven 74 publieke laadpalen (148 laadpunten) en minstens 38 semipublieke laadpalen (66 laadpunten). Er zijn ook twee snelladers. Volgens Europese richtlijnen kunnen per laadpaal tien wagens laden. De stad wil de komende jaren een versnelling hoger schakelen in de uitrol van laadpunten.  De uitrol zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. "Laadpalen worden geplaatst op vraag van inwoners. Zo zijn we zeker dat daar waar de infrastructuur geplaatst wordt, ze ook effectief gebruikt wordt", aldus Dessers. "Daarnaast zullen we extra laadpunten plaatsen op strategische locaties zoals mobipunten en grote semi-publieke parkings. Laadpalen die zeer frequent gebruikt worden kunnen uitgebreid worden met extra laadpunten." De locaties worden bovendien bepaald via een reeds eerder opgemaakt potentieelkaart. Die kaart geeft inzicht in prioritaire laadlocaties, aantallen, spreiding en diverse soorten van laadinfrastructuur. Ze vormt de basis voor een gefaseerde uitrol van de publieke laadinfrastructuur. Door deze manier van werken kan de stad nauwgezet opvolgen dat het aantal parkeerplaatsen voor niet-elektrische voertuigen en elektrische voertuigen zoveel mogelijk in balans blijft. Al naargelang er meer elektrische voertuigen op de markt komen, zullen er ook meer publieke parkeerplaatsen voorzien worden van laadinfrastructuur. Chauffeurs van elektrische wagens volgen het parkeerregime dat van toepassing is in de zone waar het voertuig wordt opgeladen.  Beleidsplan zero-emissie mobiliteit ​De uitrol van laadinfrastructuur past binnen het beleidsplan zero-emissie mobiliteit van de stad. Met dit plan anticipeert de stad op de toekomst. Naast de uitrol van extra laadinfrastructuur, maakt Leuven werk van de verdere elektrificatie van deelwagens en taxi's en zitten er verschillende projecten rond duurzame stadslogistiek in de pijplijn.  Het beleidsplan past op zijn beurt binnen het Leuvens klimaatactieplan. "We trekken volop de kaart van duurzame mobiliteit en stimuleren meer stappen, meer fietsen en meer en beter openbaar vervoer. Maar voor sommige verplaatsingen heb je de auto nodig en dan moedigen we elektrisch rijden aan. Elektrische wagens stoten immers niks uit, wat onze klimaatambities en de luchtkwaliteit in onze straten ten goede komt", besluit schepen Dessers.