Stad Leuven kiest met Pillover DIY-box opnieuw voor circulair relatiegeschenk

27 December 2021

Stad Leuven kiest met Pillover DIY-box opnieuw voor circulair relatiegeschenk

Leuven wil dé circulaire stad van de toekomst worden. Een van de prioriteiten daarbij is het hergebruik van materialen en grondstoffen. De stad maakt die ambitie tastbaar door te kiezen voor circulaire relatiegeschenken. Leuven koos eerder al voor gerecycleerde fietstassen van oude banieren en de stadsplank, een snijplank gemaakt uit gerecupereerd rubberhout. Nu komt daar de Pillover DIY-box van Lotte Martens bij waarbij een oude trui omgetoverd wordt tot stijlvol luxekussen. Pillover kadert binnen de circulaire hub waar Leuvense ondernemers terechtkunnen die circulair en sociaal willen ondernemen. De Belg koopt gemiddeld jaarlijks 26 kg textiel en produceert 11,3 kg textielafval. Voor Leuven alleen al is dat dus naar schatting meer dan 1.000 ton textielafval. Daarvan wordt naar schatting slechts een derde selectief ingezameld, de rest wordt gestort of verbrand. Dit zorgt voor een aanzienlijke impact op de broeikasgasemissies. Om de milieu- en klimaatimpact van textielproductie en -consumptie te beperken moet de sector meer circulair worden: een langere levensduur van producten, meer hergebruik en betere recyclage. "Dit relatiegeschenk symboliseert de circulaire ambitie van de stad." - Thomas Van Oppens Lotte Martens, creatief ambassadeur van de stad Leuven, werkte met het Pilloverproject een verhaal uit dat het spanningsveld aan de kaak stelt tussen kostbare grondstof en veel te goedkoop en vluchtig eindproduct in de textielwereld. Ze werkte hiervoor samen met Kringwinkel ViTeS. ViTeS selecteert met zorg truien uit het ingezamelde textielaanbod voor het Pilloverproject. In de box vind je een handgedrukte trui, alle materiaal en een handleiding om een luxekussen te maken. De druk is blinkend en de geselecteerde truien zwart, grijs of ecru. "Het is fijn dat we hier samenwerken met de sociale economie. Want zo waarderen we het werk van vele mensen. Zij hebben veel ervaring met sorteren en verwerken van textiel. Op weg naar een circulaire economie zijn zij een belangrijke spil", vertelt schepen van economie Lalynn Wadera.  "Met Pillover zorgen we voor een hoogwaardig product: de materialen worden met zorg geselecteerd en bedrukt. Je maakt een luxekussen voor je interieur. Het eindresultaat is een kwalitatief en stijlvol", vertelt Lotte Martens. "De truien die geselecteerd worden zijn niet meer geschikt voor verkoop omdat ze bijvoorbeeld een gat in de mouw hebben. Daardoor  zouden ze anders op de afvalberg belanden, terwijl andere delen van de trui eigenlijk nog perfect bruikbaar zijn. Nu krijgen ze een tweede leven tot hoogwaardig product", vult Griet Vergauwen van ViTeS aan. Circulair relatiegeschenk De stad zal de Pillover DIY-box aanbieden als relatiegeschenk. "Ook op het vlak van relatiegeschenken trekt Leuven de circulaire kaart. Sinds vorig jaar bieden we de stadsplank aan, een snij- of borrelplank gemaakt uit gerecupereerd rubberhout. We werken hiervoor samen met Sociaal Atelier Leuven. Eerder lieten we oude banieren die bijvoorbeeld in de Bondgenotenlaan hingen ook al omvormen tot fietstassen. Nu komt daar de Pillover DIY-box bij. Deze relatiegeschenken symboliseren de circulaire ambitie van de stad en maken die ambitie erg concreet. Het is opnieuw een voorbeeld dat ingaat tegen de wegwerpcultuur en ons doet stilstaan bij alles dat mogelijk een tweede leven kan leiden. We hopen dat de Pillover DIY-box nog meer mensen zal aanzetten om materialen maximaal te hergebruiken of te recycleren", licht Thomas Van Oppens, schepen van aankoop- en afvalbeleid, toe. Circulaire hub Pillover kwam tot stand binnen de Leuvense circulaire hub. Daar lopen verschillende projecten om knowhow over onder andere circulaire economie en textiel op te bouwen en te verspreiden. Tot op vandaag zijn de productie en consumptie van kledingtextiel voornamelijk een lineair verhaal, de consument koopt en gooit weg. Er is amper sprake van hoogwaardige recyclage of hergebruik en goedkopere en minder duurzame kleding wint terrein. "Er is nood aan een systeemverandering om het schip te keren. Een brede uitrol van circulaire bedrijfsmodellen en ondersteuning door aangepaste regelgeving die ingrijpt op elk onderdeel van de productcyclus, zijn nodig. Binnen de circulaire hub willen we ondernemers die oren hebben naar circulair en toekomstgericht ondernemen, alvast maximaal ondersteunen", aldus Van Oppens. "Dit project weerspiegelt helemaal wat we met onze circulaire hub willen bereiken: circulaire initiatieven met sociale impact laten uitgroeien tot een businessmodel." Ondernemers die zelf ook aan de slag willen met materiaaloverschotten of gratis advies willen rond circulair ondernemen, kunnen contact opnemen met [email protected]. De circulaire hub Leuven wordt medegefinancierd door het ESF (Europees Sociaal Fonds) en Vlaanderen Circulair. Stad Leuven, SPIT Tewerkstelling (ViTeS), Leuven MindGate, KU Leuven, UCLL, Ecowerf, Maakbaar Leuven en MAAKbar bundelen er de krachten.