Stad Leuven ondersteunt overzet amfibieën

18 Februari 2021

Stad Leuven ondersteunt overzet amfibieën

In februari en maart ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Vaak moeten ze hiervoor een weg oversteken en lopen ze een groot risico om overreden te worden. Op heel wat plaatsen in Leuven helpen vrijwilligers met het overzetten van padden, kikkers en salamanders. Om die oversteek veiliger te laten verlopen, neemt de stad Leuven enkele maatregelen. "Op verschillende plekken in Leuven, waaronder Abdij van Park en in de vallei van Vlierbeek, zetten vrijwilligers ’s avonds en ‘s ochtends amfibieën over. We zijn heel blij met dat initiatief. Om hen te ondersteunen nemen we nu enkele maatregelen. Zo plaatsen we op verschillende plekken signalisatieborden die weggebruikers attent maken op overstekende padden en salamanders. We vragen hen om extra aandachtig te zijn en hun snelheid te matigen, in het belang van de dieren en de vrijwilligers", vertelt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "We delen ook fluohesjes en handschoenen uit aan de vrijwilligers zodat ze veilig de amfibieën kunnen overzetten. Daarnaast zorgden we voor een amfibieënscherm dat vrijwilligers van Natuurpunt Vlierbeek en KWB Kessel-Lo aan de Holsbeeksesteenweg ter hoogte van het provinciaal domein plaatsten. Het scherm verhindert padden om de drukke straat over te steken", aldus schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens. "Met signalisatieborden maken we weggebruikers attent op overstekende padden en salamanders. We vragen hen om extra aandachtig te zijn en hun snelheid te matigen, in het belang van de dieren en de vrijwilligers." - David Dessers & Thomas Van Oppens Honderden amfibieën op doortocht Bij inheemse amfibieën loopt de biologische wekker af na de eerste buien met hogere temperaturen vanaf zeven graden. Bij duisternis, regen en hoge vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief naar het water. "Vanaf februari volg ik nauwgezet het weerbericht", aldus Philippe De Norre, lid van KWB-Kessel-Lo en overzetcoördinator in Vlierbeek. "Wanneer de omstandigheden gunstig zijn en er een trekpiek wordt verwacht, breng ik de vrijwilligers uit de buurt op de hoogte. Een overzetter herken je meteen: met rubberen laarzen, fluohesje, handschoenen, hoofdlampje en emmer zie je hem speuren op straten, voetpaden en in bermen. In Vlierbeek zetten we amfibieën over op de Holsbeeksesteenweg, in de Schoolbergenstraat, Groddeweg en Slangenstraat. Vorig jaar werden in deze regio zo honderden amfibieën veilig naar de overkant gebracht, waar ze hun tocht naar het water kunnen verderzetten." "Natuurpunt Vlierbeek streeft ernaar om de buurt actief te betrekken bij de lokale natuur. Door samen te werken met organisaties en vrijwilligers uit de buurt, willen we inzetten op verbondenheid tussen buurt en natuur. Iedereen kan bijdragen aan behoud en beheer van de natuur in zijn omgeving. Een overzetactie is een heel laagdrempelige activiteit voor buurtbewoners om de handen uit de mouwen te steken, maar de impact voor de natuur en de voldoening voor de overzetter zijn enorm", licht Bo Scheepmans van Natuurpunt Vlierbeek toe. "Win-win!" Wees aandachtig voor salamanders Aan Abdij van Park in Heverlee kruipen deze periode ook honderden padden naar de vijvers. Padden vinden hier meestal zelf vlot de weg, maar salamanders, die in de spoorwegberm overwinteren, hebben het moeilijker. Ze kruipen ‘s nachts door de fietstunnel die de wijk Spaanse Kroon met de abdij verbindt. ’s Ochtends zitten er vaak nog enkelen in het midden van het fiets- en voetpad van de tunnel: door de koude kunnen ze maar traag of helemaal niet meer bewegen. "Deze dieren worden helaas vaak overreden door fietsers die op weg zijn naar school of werk. Daarom is het zowel ’s avonds als ’s ochtends erg belangrijk om goed uit te kijken voor kleine, stilzittende dieren in deze tunnel. Zie je een salamander zitten, raap deze dan voorzichtig op en zet het dier onder de haag tussen de Norbertijnenweg en de vijvers van het park", roept Raf Aerts, overzetcoördinator in Abdij van Park, op. In de abdij worden sinds 2010 gemiddeld slechts 25 alpenwatersalamanders per jaar overgezet. Elk dier dat niet onder de wielen terecht komt, is van levensbelang voor het behoud van deze soort in de abdij. Word overzetter Wie ook amfibieën wilt overzetten in Vlierbeek, kan zich aanmelden bij Philippe De Norre van KWB Kessel-Lo. Philippe brieft de lokale vrijwilligers en verzamelt hun overzetdata die hij vervolgens doorgeeft aan HYLA, de amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt. Wie salamanders wilt overzetten aan Abdij van Park, neemt best contact op met Raf Aerts. De overzetacties verlopen volgens de geldende coronamaatregelen.